ปฏิทินอบรม

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550 (สรุปผล)

  • การจัดอบรม Public Training
  • การจัดอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • การจัดอบรม In-house Training
***สนใจหลักสูตรอบรม ติดต่อ คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์ หรือ คุณกาญจนาภรณ์  แจ่มจันทา
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-7428-7088-9, 0-7428-7053-4, 0-1540-1475, 0-9733-3125 โทรสาร : 0-7445-9399,0-7428-7062