ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
ลักษณะงานบริการวิชาการหน่วยงานความร่วมมือหน่วยงานจัดอบรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
หน่วยงานจัดอบรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม)

หน่วยงานจัดอบรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ปี 2548 - ปัจจุบัน)

news.gif หน่วยงานหลัก news.gif หน่วยร่วมคณะวิศวฯ

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ