ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
ข่าวกิจกรรม
Warning: file(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/blog/blog2.php?cat=58&tempskin=_rss2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/html/old_content/news.php on line 215 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/old_content/news_inc.php on line 4

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน งานบริการวิชาการ คณะวิศวฯ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 11.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 14 คน ได้เข้าศึกษาดูงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสาตร์
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
  ผู้เขียน พินทุมาศ:2009-04-03
  การจัดอบรม หลักสูตร"ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 4"
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม -29 มีนาคม (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ รวม 8 วัน) ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 4 ณ จ.ภูเก็ต
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
  ผู้เขียน พินทุมาศ:2009-04-01
  การจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน"
  เมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2552 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11?กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้จัดกิจกรรมสมทบเงินเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund: TF) หลักสูตร ?การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน? ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง จำกัด
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
  ผู้เขียน พินทุมาศ:2009-03-31
  ข้อมูลเพิ่มเติม...
  หัวข้อข่าว วันที่ update
  การจัดอบรม หลักสูตร "ระบบ ISO 9001-2008" 2009-03-26
  บรรยากาศ การศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 2009-02-23
  ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการของคณะฯต่าง ๆ 2009-02-20
  โครงการบัณฑิตอาสา พบปะชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2009-02-02
  พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 21 2009-01-30
  ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์โครงการ งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 2009-01-12
  บรรยายกาศงาน Grand Opening NEC วิศวฯ ม.อ. และพิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 18 -20 2008-12-29
  การจัดอบรม หลักสูตร"เทคโนโลยีสะอาด Clean Technology" 2008-12-29
  การจัดอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Management)" 2008-10-29
  ประชุมแนะนำระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 2008-12-29
  วสท. ร่วมกับ วสท.ภาคใต้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2008-12-16
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม" 2008-11-16
  การจัดอบรม หลักสูตร"ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 3" 2008-11-12
  การจัดอบรมหลักสูตร "การบริการที่ดีแก่หน่วยงานภายในและภายนอก การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และความสำคัญของ EQ 2008-11-12
  การจัดอบรมหลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (สนทนา)" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ 2008-11-12
  การจัดอบรมหลักสูตร "หลักสถิติสำหรับการใช้โปรแกรม SPSS for Windows" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ 2008-11-12
  แนะนำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า แก่พัฒนาชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์อำเภอจะนะ 2008-11-12
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา 2008-12-29
  ตราสัญลักษณ์ฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2008-08-14
  งาน Dinner talk โดย วสท.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2008-08-21
  การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ 2008-08-05
  การจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นที่ 2" 2008-04-10
  Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
  โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
  E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
  ผู้ดูแลระบบ