ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
คู่มือการวิจัยและบริการวิชาการ
เริ่มนับ 27 ต.ค. 52

news.gif Procedure
 
 
news.gif ระเบียบ/ประกาศ
 
news.gif แนวปฏิบัติ (มหาวิทยาลัย)
 
news.gif แนวปฏิบัติ (ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 
news.gif พระราชบัญญัติ
 
news.gif คำสั่งแต่งตั้ง
 
news.gif การมอบอำนาจ
 
news.gif แบบฟอร์ม
 
news.gif กรณีศึกษา/ผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง
 
news.gif FAQs
 
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7423, 0-7428-7089,0-7428-7053, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ