ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานแผนและผลการดำเนินงาน
แผนและผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ
news.gif แผนปฏิบัติงาน
news.gif ผลการดำเนินงาน

news.gif รายงานการประชุม

2556

  • ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและ
    การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 

2555

 

2554

 
2553
 
2552
 
2551
  • รายงานการประชุม(13 ต.ค.51)
2550
  • ผลการดำเนินงาน
 
2549
 
 
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ