ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
การบริหารงานบริการวิชาการกรรมการบริการวิชาการวาระและรายงานการประชุม
วาระและรายงานการประชุม

วาระและรายงานการประชุม
ปี 2556
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
ปี 2555
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 7 กันยายน 2555
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 เมษายน 2555
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วาระพิเศษ เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานตัวอย่างด้านบริการวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2555
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
ปี 2554
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2554
วันที่  11 ตุลาคม  2554
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2554
วันที่  21  มิถุนายน  2554
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2554
วันที่  12  พฤศจิกายน  2553
ปี 2553
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2553
วันที่  2  สิงหาคม  2553
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
ปี 2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 24 กันยายน 2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 21 เมษายน 2552
วาระพิเศษ เรื่องการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานตัวอย่างด้านบริการวิชาการของคณะฯ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 22 ธันวาคม 2551
ปี 2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2551
วันที่ 10 กรกฎาคม 2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2551
วันที่ 3 มีนาคม 2551
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 7 ธันวาคม 2550

 

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ