ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ:

วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่-NEC-วิศวฯ ม.อ.
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
Palm Cluster วิศวฯ ม.อ.
ข่าวการอบรม/สัมมนา
ข่าวโครงการ NEC
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวกิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มฯ
Webmaster ติดต่อเรา


 
# หลักสูตรอบรม วิทยากร วันที่จัด ค่าลง
ทะเบียน
รายละเอียดหลักสูตร
1 โปรแกรมที่ 1 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for Energy Conservation in Industries and Buildings) และ หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 3,600 ดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ 2 เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร (Best Practice for Energy Conservation in Industries and Buildings) 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2555 2,600 ดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ 3 หลักในการจัดทำ ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน 3 กุมภาพันธ์ 2555 1,600 ดาวน์โหลด
2 ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ผศ. ดร.กลางเดือน โพชนา 24 กุมภาพันธ์ 2555 1,600 -
3 5 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา 24 สิงหาคม 2555 1,600 ดาวน์โหลด
4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) รศ.วนิดา รัตนมณี, ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย, ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 5 - 7 กันยายน 2555 (วันที่ 7 ก.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น.) (ยกเลิก) 3,200
5 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย, ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล 17 กันยายน 2555 (ยกเลิก) 1,600
6 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 15 - 19 ตุลาคม 2555 6,000 ดาวน์โหลด
7 ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1-2 พฤศจิกายน 2555 2,500 ดาวน์โหลด
8 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 พฤศจิกายน 2555 1,600 ดาวน์โหลด
โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
****สมัครและชำระเงินก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ รับส่วนทันที 10% สมัครพร้อมกัน 6 ท่าน ฟรีทันที 1 ท่าน รวม 7 ท่าน****

ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรม


rss feedfacebooktwitter

Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
Web master