ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
ติดต่อฝ่ายบริการวิชาการ
ติดต่อเรา
ที่อยู่ :กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้น 5
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 • หน่วยวิจัยและนวัฒกรรม
  โทร.
 • หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศกรรม
  โทร. 0-7428-7089 , 0-7428-7423 , 089-7333125
 • หน่วยชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  โทร. 0-7428-7053-4 ,0-7428-7111 ,08-1530-3813
 • สำนักงาน : โทร. 0-7428-7054 , 081-5401475 ,08-1530-3813
 • งานโครงการ :
    >> โครงการ iTAP : โทร.0-7428-7053 , 08-5080-8570
โทรสาร : 0-7445-9399, 0-7428-7062
E-mail ฝ่ายฯ : eng-service@eng.psu.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะฯ
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ