ระบบประกันคุณภาพงานบริการวิชาการ
 ปฏิทินอบรม ประจำปี 2551
วาระการประชุมกรรมการวิชาการ
KM-ฝ่ายบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
ค่าบริการวิชาการ
 
สารบริการวิชาการ-คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
news.gif สารบริการวิชาการ - ปี 2551
ฉบับที่ 5/2551
กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 4/2551
กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3/2551
พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2/2551
มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 1/2551
มกราคม-กุมภาพันธ์
Copyright ©2008 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , All rights reserved.
โทรศัพท์ 0-7428-7053-4, 0-7428-7087-9, 089-7333125, 081-5401475 โทรสาร 0-7445-9399
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ