Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด "Thai Beach Bot" โดย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรีและทีมงานนักศึกษาผู้พัฒนาผลงาน
[28 พฤศจิกายน 2560]

  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังและชม หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด "Thai Beach Bot" ในครม.สัญจร ณ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาฯเครื่องกล และ ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานนักศึกษาผู้พัฒนาผลงาน