Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

คณะวิศวกรรมศาสตร์จับมือ ปตท.สผ. พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม
[22 December 2016]

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือหน่วยงานเอกชนจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด โดยได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลสุข เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยมี รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณวินิตย์ หาญสมุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดและแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการความรับผิดชอบของ รศ. ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ
    รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์ร่วมกันแล้ว ทางคณะฯ ก็จะมีความร่วมมือในด้านการเรียน การสอน สหกิจศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มุ่นเน้นทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคมร่วมกัน การร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองได้ทำการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชุมชนตามศักยภาพพื้นฐานของพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งสอง อีกทั้งในอนาคตยังวางแผนในการร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกันครับ
    รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ และเป็นอาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ โดยที่ผ่านมาเคยสร้างชื่อเสียงระดับประเทศคือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ JAVIS ที่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 “ไทยแลนด์ โรบอต แชมเปี้ยนชิพ 2012”ประเภทหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “เวิลด์ โรโบคัพ 2013” และคว้าอันดับที่ 11 จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังมีหุ่นยนต์จากระบบอัจฉริยะอีกหลายโครงการวิจัยที่ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.พฤทธิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับงานวิจัยที่กำลังพัฒนาในตอนนี้ทางคณะฯ ได้ทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากทาง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด โดยอาจใช้พื้นชายหาดสมิหลาของจังหวัดสงขลาในการเริ่มโครงการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบร่วมกันกับ ปตท.สผ. โดยมีรูปแบบเป็นหุ่นยนต์สายพานใช้ระบบการกวาดและรากขยะบนพื้นชายทะเล เพราะสืบเนื่องจากบริษัท ปตท.สผ. มีสำนักงานย่อยตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นชายหาดเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับหาดสมิหลาเป็นที่นิยมกับนักท่องเที่ยว ทางบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาเศษขยะมูลฝอยซึ่งทำลายทัศนียภาพบริเวณชายหาด อาจส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นขยะเหล่านั้นเมื่ออยู่บนชายหาดซึ่งเป็นพื้นทรายจะต้องใช้วิธีเดินเก็บทีละชิ้น เพราะไม่สามารถใช้วิธีกวาด หรือดูดเพื่อทำความสะอาดได้ ผมเลยทำการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยเก็บขยะบนชายหาดเพื่อไปนำไปแยกรีไซเคิล หรือทำลายอย่างถูกวิธี จะทำให้การทำความสะอาดชายหาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถเป็นต้นแบบกับการจัดเก็บขยะชายหาดให้พื้นที่อื่นในภูมิภาคอีกด้วย
    รศ.ดร.พฤทธิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำหุ่นยนต์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อช่วยท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดของชายหาด และต้องการสร้างงานวิจัยร่วมระหว่างเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น อีกทั้งอยากเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่นให้กับโครงการอื่นในประเทศ และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในระยะแรก ทางโครงการจะส่งมอบระบบหุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมตลากสายพานหรือตะแกรงเก็บขยะชายหาดที่มีขนาดเล็ก เงียบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกของการทำความสะอาดชายหาดที่เอื้อต่อการนำมาใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวครับ”