Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรม หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
[31 พ.ค. 59]

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ให้กับบุคคลทั่วไป ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนาและคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 24 ท่าน