Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

Southern Innovation Expo 2015
[วันที่ 31 ตุลาคม 2557]

  • เรามีหัวข้อที่น่าสนใจเหมาะแก่ทุกท่าน มีศิลปินมาร้องเพลงให้ฟัง มีของรางวัลแจก ในงาน Southern Innovation Expo 2015 รวมผลงานวิจัยที่คนใต้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล และที่พลาดไม่ได้คือเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เรายกห้องคลอดมาไว้ในงาน พร้อมบริการดีดีจากอุทยานวิทยาศาสตร์