Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557
[วันที่ 5 สิงหาคม 2557]

  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับวุฒิบัตร และ นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตร และ กล่าวปิดงาน