ที่อยู่

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ASTTMD) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร ชั้น 5
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

หมายเลขโทรศัพท์

0-7428-7089

0-7428-7423

แผนที่


View Larger Map