ACASER CALENDAR Version 3.0 GAMMA
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน นัดหมาย คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
ตุลาคม 2562 10 October 2019
เดือนนี้

ปฏิทินของ คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
 
1
09:30-11:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรรงาน
13:30-15:00 ประชุมร่วมกับรอง HR.ห้องปรับโครงสร้าง
16:30-19:00 นัดหมายส่วนตัว
2
08:00-08:00 ลาพักผ่อน
3
08:00-08:00 มะเหมี่ยวรับปริญญา
08:00-08:00 ลาพักผ่อน
4
08:00-08:00 ลาพักผ่อน
5
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
6
15:00-19:00 นัดหมายส่วนตัว
7
Free
8
10:00-11:00 การจัดซื้อพัสดุ ของโครงการบริการวิชาการ
11:00-14:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณปี 63 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ห้องสำนักคณบดี
14:00-16:00 หารือกับรองฯ ภาระงานบริหารบุคคล
9
Free
10
07:00-08:00 ตักบาตรถวาย ร.9
13:30-14:30 นัดหมายส่วนตัว
13:30-16:30 (รองกลางมอบคุณกิติยาภรณ์เข้าประชุมแทนขาไปเดินทางไปเองรับเฉพาะขากลับ)ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร มอ.
17:30-20:00 นัดหมายส่วนตัว
11
09:30-11:30 มอบหมายภาระงานส่วนที่หน่วยงานกำหนดของศูนย์บริการวิชาการ
12
Free
วันตำรวจ 13
Free
14
Free
15
Free
16
10:00-11:00 หารือเกี่ยวกับแบบฟอร์ม
17
08:30-09:30 สรุปวาระประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2562
09:30-10:30 ประชุมเรื่องอัตรากำลัง ห้องสำนักคณบดี 1
12:00-14:00 นัดหมายส่วนตัว
18
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
13:00-16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2562
19
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
15:00-16:00 นัดหมายส่วนตัว
20
Free
21
Free
22
10:00-12:00 ประชุมกลุ่มงานบริหารและบุคคล
วันปิยมหาราช 23
Free
วันสหประชาชาติ 24
14:00-16:30 คณบดีชวนคุย R.หัวหุ่น
25
07:30-08:45 พบหมอ รพ.มอ.
08:30-16:00 จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานของวัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา”
10:00-11:00 ประชุมคณบดีและหัวหน้ากลุ่ม
26
Free
27
Free
28
Free
29
17:00-18:30 นัดหมายส่วนตัว
30
Free
วันฮาโลวีน 31
Free
Script executed in 0.0363 seconds.
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2007

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional