ACASER CALENDAR Version 3.0 GAMMA
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน นัดหมาย คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
พฤศจิกายน 2561 11 November 2018
เดือนนี้

ปฏิทินของ คุณ กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
 
1
08:00-08:00 งานสัมมนา Flow-3D : The Solution of CFD Application ณ ห้องประชุมมงคลสุข
2
09:00-11:00 ประชุมแนะนำการใช้งานระบบจัดทำหนังสือติดต่อประสานงาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมดงยาง 3
3
Free
4
Free
5
Free
6
Free
7
11:00-13:00 ประชุมเรื่องการบริหารงานคณะช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
8
10:00-12:00 ประชุมกก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ณ ห้องวิศวทัศน์
9
Free
10
Free
11
Free
12
Free
13
13:30-15:30 ประชุมแนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพื่อความร่วมมือกับบุคลากรด้านบริการวิชาการ วิจัย และสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
14
11:00-13:00 ประชุมเรื่องการบริหารงานคณะช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
15
16:30-18:00 นัดหมายส่วนตัว
16
10:15-12:00 นัดหมายส่วนตัว
17
09:00-10:00 นัดหมายส่วนตัว
18
Free
19
14:00-16:00 พิจารณาผลงานฉบับแก้ไข (บุญสม จันทร์ทอง) ห้องคณบดี
20
Free
21
11:00-13:00 ประชุมเรื่องการบริหารงานคณะช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
22
Free
23
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
24
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
25
08:00-08:00 นัดหมายส่วนตัว
26
Free
27
Free
28
11:00-13:00 ประชุมเรื่องการบริหารงานคณะช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
29
Free
30
Free
Script executed in 0.0399 seconds.
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2007

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional