เหล็ก

เหล็กเส้น ขนาด 6 มิล 180
ขนาด 9 มิล 270
ขนาด 10, 12 มิล 360
ขนาด 15, 16 มิล 450
ขนาด 19, 20 มิล 540
ขนาด 22 มิล 630
ขนาด 25 มิล 720
ขนาด 28 มิล 900
ขนาด 32 มิล 1,080
ขนาด 35 มิล 1,260
ขนาด 40 มิล 1,440
Flat Bar หรือเหล็กรูปพรรณ ความหนา 0.0-3.2 100
ความหนา 3.3-4.9 140
ความหนา 5.1-13.0 220
ความหนา 13.1-21.0 350
ความหนา 21.1-29.0 460
ความหนา 29.1-39.0 600
Wire and Strand Single wire Dia.4 mm 360
Single wire Dia.5 mm 540
Single wire มากกว่า 6 mm 600
Strand ขนาด 9-9.5 mm 720
Strand ขนาด 12-12.5 mm 900
ลวด PCY ลวด PCY 4 มิล 360
ลวด PCY 5 มิล 450
เหล็กเกลียวตะขอและอื่นๆ เหล็กเกลียวตะขอ 0
เหล็กเกลียวตะขอขนาด 3/4 1,350
เหล็กตะแกรง 4.3*4.00 480
เหล็ก 19 มม. 540
โซ่ 400
ลวดตีเกลียว 9.5 มม. 1,050
สายยางรัดของหรือรัดไม้ 300
เหล็กตะแกรง 6.00 มิล 800
แผ่นยางรองคานสะพาน 200

คอนกรีตและซีเมนต์

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ค่าดูดซึม 150
ความต้านทานแรงอัด 200
คลอไรด์ คลอไรด์ 3,200
คอนกรีต(มอก.) คอนกรีต(มอก.) 1,000
คอนกรีตบล็อค Compression Test 600
Absorption Test 600
คอนกรีตบล็อค(มอก.)ทดสอบ 1-5 300
คอนกรีตบล็อค(มอก.)ทดสอบ 6 500
คอนกรีตบล็อค(มอก.)ทดสอบ 7 2,400
ค่าตัดคอนกรีตมวลเบา 200
คอนกรีตบล็อค (ขนาด 15x20x30) 3,000
ทดสอบแรงดัดคอนกรีต Slab Block 500
ลูกปูน Concrete Cube (15 cm) 150
Concrete Cylinder (15x30 cm) 270
Concrete Cube minimum 300
Concrete Cylinder minimun 360
Beam Test (15x15x45 cm) 900
Bond Test 600
อิฐ Compression Test (กำลังอัด) 600
Absorption Test (การดูดซึม) 600
bendiingtest 900
แผ่นพื้น หน้ากว้าง 30-35 cm 2,500
หน้ากว้าง 60 cm 3,000
Pull Out Testing 1,000
ค่าเตรียมตัวอย่าง Pull Out Testing 600
Concrete Mix Design Strength 180 ksc 2,800
Strength 320 ksc 2,800
Strength 210 ksc 2,800
Strength 240 ksc 2,800
Strength 280 ksc 2,800
Strength 300 ksc 2,800
Strength 350 ksc 2,800
Strength 400 ksc 2,800
Strength 450 ksc 2,800
ปูนซิเมนต์ Normal Consistency and Time of Setting of Hydraulic Cement by Gilmore Needle 600
Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Apparatus 600
Tensile Strength Test 600
Compressive Strength of Mortar 600
Concrete Admixture Test (ชุดละ 12 ก้อน) 3,600
ดินซีเมนต์พร้อมค่าตัด 700
ดินซีเมนต์ไม่รวมค่าตัด 600
Setting Time คอนกรีตสด 3,200
ท่อคอนกรีต ท่อ ขนาด 3"X4 มม.
ท่อ ขนาด 5"x4.5 มม.
ท่อ ขนาด 6"x4.5 มม.
ท่อขนาด 0.80 เมตร

ดิน หิน ทราย

ดินทดสอบเฉพาะอย่าง Hydrometer Analysis 480
Moisture Content 100
Shrinkage Limit 100
Unit Weight (ของตัวอย่างดิน) 180
Unconfined Compression 300
Specific Gravity 240
Direct Shear (series of 4 specimens) 1,200
Direct Shear (แบบแช่น้ำ) AASHTO-T-236 2,400
Consolidation 1,200
Permeability of Sand 360
Permeability of Compacted Soil 720
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - U.U. (series of 3 specimens) 2,400
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - C.U. (series of 3 specimens) 3,600
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - C.D. (series of 3 specimens) 4,800
ดินทดสอบทั่วไป Compection, CBR Compaction (Standard Proctor) 900
Compaction (Modified Proctor) 900
Dry CBR 1,050
Soaked CBR 1,350
Sieve Analysis (Dry) 180
Sieve Analysis (Wet) 360
Abrasion 420
Liquid and Plastic Limits 240
Direct Shear test of Soils under 3,000
ดินเฉพาะอย่าง Hydrometer Analysis 480
Moisture Content 100
Shrinkage Limit 100
Unit Weight (ของตัวอย่างดิน) 180
Unconfined Compression 300
Specific Gravity 240
Direct Shear (series of 4 specimens) 1,200
Consolidation 1,200
Permeability of Sand 360
Permeability of Compacted Soil 720
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - U.U. (series of 3 specimens) 2,400
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - C.U. (series of 3 specimens) 3,600
Triaxial Test (1.4”x2.8” specimens) - C.D. (series of 3 specimens) 4,800
Direct Shear test of Soils under 3,000
Direct Shear (แบบแช่น้ำ) AASHTO-T-236 2,400
ทรายและหิน (ทราย) Sieve Analysis 180
Specific Gravity and/or Absorption 240
Organic Impurities 180
Soundness Test 1,650
Percentage Finer than No. 200 Sieve 180
Clay Lump and Friable Particles in Aggregates 180
Unit Weight 180
Moisture Content 100
(หิน) Sieve Analysis 180
Specific Gravity and/or Absorption 180
Abrasion Test 420
Soundness Test 1,650
Percentage Finer than No. 200 Sieve 180
Clay Lump and Friable Particles in Aggregates 180
Unit Weight 180
Moisture Content 100
Flakiness and Elongation Indices 240
chloride 200

คาลิเบรท, ไม้

คาลิเบรท ขนาด 0-2 ตัน 920
ขนาด 2-4 ตัน 1,150
ขนาด 4-39 ตัน 1,720
ขนาด 39-120 ตัน 2,300
ขนาด 120-200 ตัน 2,870
ขนาด 200-300 ตัน 3,400
ไม้ Compression Test 720
Bending Test 720
Tensile and Cleavage Test 720
ค่าเตรียมชิ้นตัวอย่างทดสอบ/ตัวอย่าง 100

น้ำ

วิเคราะห์น้ำ Acidity 100
Alkalinity 100
Biochemical Oxygen Demand (BOD) 300
Calcium 200
Chemical Oxygen Demand (COD) 300
Chloride 200
Conductivity 100
Dissolved oxygen (DO) 150
Hardness 200
Iron 250
Magnesium 200
Manganese 250
MLSS 150
MLVSS 200
Nitrate-Nitrogen 300
Nitrite-Nitrogen 400
Ammonia-Nitrogen 400
Organic Nitrogen 500
Total Kjeldahl Nitrogen 500
Oil & Grease 300
pH 100
Total Phosphorus 250
Phosphate 250
Residual chlorine 200
Salinity 100
Settleable Solids 100
Suspended Solids 150
Dissolved Solids 200
Total Solids 150
Sulfate 250
Sulfide 250
Turbidity 150
Total Coliform Bacteria 300
E.coli 300
Total Plate Count 300
Fecal Coliform Bacteria 300
Total Valentine Solids 200
Jar Test 2,000

แผ่นบอร์ดระบายน้ำ

แผ่นบอร์ดระบายน้ำ 2,000

Bomb

วิเคราะห์ค่าความร้อน(Bomb) 200

ดินในน้ำ

ดินในน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 100
ปริมาณสารอินทรย์(Organic) 500