สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก <<

1. เหล็กเส้นที่นำมาทดสอบต้องมีความยาวเท่าไร้

ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

2. ผลทดสอบเหล็กหรือคอนกรีต (ลูกปูน) ใช้เวลากี่วันจึงจะรับผลทดสอบได้

ประมาณ 5 วันทำการ (โดยช่วง 1-3 วันอยู่ในช่วงเตรียมการและทดสอบ อีก 1-2 วันตรวจสอบผล)

3. หินและทรายที่นำมาทดสอบค่าต่างๆ เช่น Mixdesign ต้องใช้ปริมาณเท่าไร

20-30 กิโลกรัม/ชุด

4. จะรับผลทดสอบและชำระเงินช่วงเวลา 16.00 น. ได้หรือไม่

โปรดมารับก่อนเวลา 15.15 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องนำเงินส่วนนี้ไปส่งหน่วยคลังคณะฯ ต่อไป

5. เมื่อส่งวัสดุทดสอบรอรับผลได้เลยหรือไม่

โปรดมารับผลทดสอบตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย เนื่องจากอาจารย์ผู้ทดสอบต้องใช้เวลาหลังการสอน ทำการทดสอบ

6. ส่งวัสดุแล้ว รอรับผลทดสอบได้เลยหรือเปล่า

โปรดมารับตามวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งท่านไว้ เนื่องจากอาจารย์ผู้ควบคุมการทดสอบ ต้องใช้เวลาหลังการสอนทำการทดสอบ