งานทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริการวิชาการทาสงวิศวกรรม เปิดให้บริการประเภทวิเคราะห์ทดสอบทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สูงมากนัก

การทดสอบในสถานที่ คือการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีต ทั้งรูปทรงกระบอกและรูปทรงสี่เหลี่ยม หิน ทราย ดิน อิฐ ไม้ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

  • ชำระค่าวิเคราะห์ทดสอบในวันที่นำส่งวัสดุ
  • รับผลค้างเก่าก่อน จึงทดสอบชิ้นงานถัดไป

ขั้นตอนการติดต่อวิเคราะห์ทดสอบ

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบแต่ละประเภทที่ท่านต้องการทดสอบ กรอกรายละเอียดการทดสอบ และนำส่งพร้อมวัสดุทดสอบ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ชำระค่าบริการทดสอบ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าท่านจะมารับผลการทดสอบด้วยตนเอง หรือให้ส่งผลการทดสอบให้ท่านทางไปรษณีย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม-ส่งลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ไว้
  • รับบัตรลำดับงานทดสอบจากเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในการติดต่อภาควิชาฯ หรือเข้าระบบตรวจสอบสถานะของงานทดสอบ ซึ่งท่านสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของงานได้ที่ “ติดตามผลทดสอบ”
  • เวลาทำการ 08.30-15.15 น. ทุกวันทำการ ณ เวลานี้ ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าวิเคราะห์ทดสอบ แต่หากท่านติดต่อทดสอบหลังเวลา 15.15 น. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินพร้อมผลทดสอบ