เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สาขาที่111) จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า ให้กับน้องๆ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณรังสิต แก้วหวังสกุล หัวหน้ากองวิศวกรรมบำรุงรักษา กฝภ. และ ดร.สมชาย แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ บรรยายให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษา