ที่ตั้ง

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  • ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  • 074-287089, 074-287423, 074-287054
  • 08-9733-3125
  • 074-287313

 

Full Map