Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
ความต้องการเทียม

Wed, 14 Nov 2018 08:49:47 +0700

    ได้อ่านบทความวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 พบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากความต้องการเทียมของอสังหาริมทรัพย์คืออาคารสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่เป็นความต้องการเทียมเพราะเป็นการคิดจากผู้ประกอบการเองที่ไม่ใช่เป็นความต้องการของตลาดจากผู้ต้องการจริง รวมถึงการเก็งกำไรที่ซื้อเพื่อขายต่อ ไม่ใช่เพื่ออยู่จริง ความต้องการเทียมเป็นเหมือนฟองสบู่ที่ดูฟูฟ่องใหญ่โต แต่เมื่อแตกจะมีแต่ความว่างเปล่าไม่เกิดค่าที่แท้จริง   เช่นเดียวกับการผลิตสินค้า การประกอบการที่ไม่ได้คิดถึงความต้องการที่แท้จริง ทำแบบคิดเอาเองว่าดี แต่สุดท้ายขายไม่ได้เพราะไม่ตรงกับความต้องการจริง   อีกอย่างที่ส...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม

ความอดทนและความสงบเงียบเป็นสองพลังที่มีอำนาจมาก

Tue, 13 Nov 2018 23:42:04 +0700

ข้อคิดนี้ชวนให้คิดถึงความเข้มแข็ง ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานคืออะไร "ความอดทนและความสงบเงียบเป็นสองพลังที่มีอำนาจมาก ความอดทนทำให้คุณมีจิตใจเข้มแข็ง ความสงบเงียบทำให้คุณมีอารมณ์ที่มั่นคงแข็งแรง" เป็นพลังที่เราสร้างเองได้แต่บางครั้งเราก็จะลืมไป

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง

อาลัยพี่เสริฐ

Tue, 13 Nov 2018 09:47:50 +0700

  เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพท่าน รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ วันก่อนได้บันทึกอาลัยท่านในฐานะการทำงานร่วมกับท่าน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/45632     วันนี้ขอบันทึกในฐานะส่วนตัวที่ท่านเป็นพี่ที่ทำงาน รุ่นพี่ที่เรียนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พี่เสริฐและครอบเป็นผู้ที่โอบอ้อมอารีต่อพี่น้องผองเพื่อนเสมอ   ตอนที่กลับมาเรียนต่อจากสหรัฐอเมริกา ได้พักที่อาคาร 12 และ 13 ใน ม.อ. พี่เสริฐพักอยู่ที่บ้านพักโครงการออสเตรเลีย ได้พาลูก 2 คนไปเลี้ยงที่บ้านพี่เป็นประจำ ทำให้ครอบครัวสนิทกัน ทั้งภรรยา และลูกพี่เสริฐ หนึ่งและหนาว และไ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ

ความสุขในชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณเอง

Mon, 12 Nov 2018 19:28:34 +0700

เคล็ดลับของความสุขในชีวิตอีกชิ้นหนึ่งค่ะ เขาบอกไว้ว่า "ความสุขในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณเอง" เป็นความจริงแท้แน่นอนที่สุดเลยนะคะ ใครจะพูดหรือทำอะไรกับเรา ก็ไม่สำคัญเท่ากับเราคิดอย่างไร

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

ค่าความยาก

Mon, 12 Nov 2018 08:40:20 +0700

          ความยากไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ท้อแท้ แต่มีค่ามากในการสร้างสรรค์คนทำให้มีดีมีค่าที่สามารถใช้ไปตลอดชีวิต   ความยากทำให้มีการฝึกตน ฝึกความอดทน ฝึกความพยายาม ให้รู้ว่าทำยากจะได้ลดความเย่อหยิ่ง ลดอารมณ์ตนในการทำสิ่งต่าง ๆ กับใคร ๆ     ความยากทำให้เกิดกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา การทำแล้วทำอีก และสร้างความชำนาญจนทำได้สำเร็จ หรือไม่สำเร็จก็ได้กระบวนการเรียนรู้การพัฒนางานพัฒนาตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้สร้างค่าได้ตลอดชีวิต   ในคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่คิดว่าความยากคือปัญหาอุปสรรคให้ท้อถอยท้อแท้ แต่เป็นทางเดินสู่สิ่งตนต้องก...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก

หัวใจที่งดงามจะนำสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณ

Sun, 11 Nov 2018 21:16:56 +0700

ข้อคิดวันนี้ทำให้เราต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง นั่นคือ "หัวใจที่งดงามจะนำสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณ"

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

How to do to success

Sun, 11 Nov 2018 10:10:15 +0700

    ใครก็อยากได้ อยากมีความสำเร็จ และมีการตั้งเป้าสู่ความสำเร็จ ส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาด how to ที่เป็นวิธีการทำสู่ความสำเร็จ ที่ทำให้ขาดการลงมือทำ ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร อย่างไร ไม่รู้จักการใช้โอกาส   การทำสู่ความสำเร็จ นอกจากตั้งเป้าหมายว่า อยากได้ อยากเป็นอะไรแล้ว ต้องกำหนดองค์ประกอบ กำหนดตัววัด กำหนดแผนการทำ กำหนดการติดตามผล ที่สำคัญต้องลงมือทำ   การหาทางทำต้องหาวิธีการทำสู่เป้าหมายของแต่ละองค์ประกอบของแต่ละความสำเร็จว่ามีทางกี่ทาง ทางไหนบ้าง แล้วเลือกวิธีทางหลัก วิธีทางรอง ให้เป็นแผนว่าแต่ละวันต้องทำอะไรให้ได้อะไร นั่นทางทำสู่ความสำเร็จ   กา...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success

รวมบันทึกใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ของ Share.psu

Sat, 10 Nov 2018 14:11:23 +0700

เดือนที่ 10 ของปีผ่านไปไวอย่างกับติดปีก สถิติของทั้งเดือนสำหรับวง Share กลับมาอีกครั้ง บันทึก เจ้าของ จำนวนการอ่าน เคล็ดลับแก้ความเจ็บปวด โดย โอ๋-อโณ 35 ถึง ตัวฉันเอง โดย โอ๋-อโณ 41 พรที่ควรขอ โดย โอ๋-อโณ 42 การให้อภัยคือคุณลักษณะของคนที่เข้มแข็ง โดย โอ๋-อโณ 43 อย่ากลัวที่จะทำผิด โดย โอ๋-อโณ 46 ระยะห่างระหว่างความฝันกับความจริง โดย โอ๋-อโณ 47 คนฉลาดจะตัดสินใจด้วยตัวเอง โดย โอ๋-อโณ 51 ย้อนดูชีวิตตัวเองว่าเอาชนะอุปสรรคอะไรมาได้บ้าง โดย โอ๋-อโณ 58 อิสรภาพคือโอกาสที่จะทำสิ่งที่ถูก...

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ

วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน

Sat, 10 Nov 2018 08:29:49 +0700

    ทุกคนอยากเก่ง แต่มักคิดติดปัญหา ไม่พร้อม ไม่มี ขาดแคลน ไม่เก่ง ความจริงสิ่งเหล่านี้แก้ได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีแหล่งความรู้ให้เรียนมากมาย   สิ่งที่คนมักอ้างคือความขาดแคลน ความไม่มีไม่พร้อม ในการศึกษาหาความรู้มีที่หาความรู้ที่ไม่ต้องมีเอง ไม่ต้องใช้เงินหา เช่น ห้องสมุดที่สามารถเข้าไปใช้หาความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ยิ่งถ้าใครมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ต เล่นสื่อสังคมออนไลน์ ก็มีแหล่งความรู้ให้สืบค้นเรียนได้มากมาย เพียงว่าจะตั้งใจเรียนจริงหรือไม่   อีกด้านที่คนมักอ้างว่าไม่มี คือไม่มีเวลา แก้ได้ด้วยการกลับไปดูการใช้เวลาของตนเอง ว่าได้จัดให้เป็นสาระเ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน

ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีประโยชน์

Fri, 09 Nov 2018 17:03:28 +0700

ข้อคิดวันนี้ทำให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตในเชิงบวก เพราะเขาบอกว่า "ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ มันเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือลืมไม่ได้แล้ว ดังนั้นจงใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นบทเรียน"  แล้วทุกอย่างจะมีความหมายในทางที่ดีกับชีวิตของเรา

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต

เรียนให้ได้ดี

Fri, 09 Nov 2018 09:22:53 +0700

    การเรียนให้ได้ดีไม่ใช่การเรียนดี มีคะแนนสูง ไม่ใช่แค่มีความรู้ ผ่านกิจกรรม ทำไม่เป็น สร้างค่าไม่ได้   แต่เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ความรู้ เรียนรู้ สร้างประโยชน์ การทำให้ดี ดีขึ้น ไม่สร้างปัญหาแก่ใคร สังคม สิ่งแวดล้อม รู้จักแบ่งปัน การทำงานและการอยู่ร่วมกับใคร ๆ ได้ดี   การเรียนให้ได้ดีต้องรู้พัฒนาความสามารถ รู้ทำ รู้ใช้ประโยชน์ ทำอะไร พัฒนาให้ดีขึ้น รู้ทำดี และรู้ไม่ทำสิ่งไม่ดี   การสร้างประโยชน์เป็นการทำให้สอดคล้องกับพอดีกับสภาพการณ์ พอดีกับความต้องการการใช้ ไม่มาก ไม่สูงเกินไป และน้อยเกินไป จนเกิดปัญหา จึงต้องรู้ใช้ให้พอดี   ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี

จงขอบคุณทุกๆสิ่งในทุกๆวัน

Thu, 08 Nov 2018 23:01:26 +0700

ข้อคิดวันนี้สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันด้วย เพราะเขาบอกไว้ว่า "ให้ชีวิตสำหรับแต่ละวัน จงขอบคุณทุกๆสิ่ง" เราไม่มีทางรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ

Thu, 08 Nov 2018 09:32:02 +0700

      ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีโอกาส ไม่แตกต่างกัน คนที่เรียนมาด้วยกัน บางคนเรียนดีกว่า แต่อาจประสบความสำเร็จได้น้อยกว่า ทั้งที่มีความรู้ไม่แตกต่างกัน  บางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง กลับจนลง บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากลำบากแต่ประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นเกิดจากการจัดการใช้ชีวิตที่ต่างกัน   คนประสบความสำเร็จจะสร้างตน สร้างค่า พัฒนาตนทำให้ดีมีค่าขึ้นเรื่อย ๆ ซื่อสัตย์ต่อตนเองคือคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ด้วยการใช้ความสามารถพัฒนางานหน้าที่ทำให้ดีมีค่าเพิ่มตลอดเวลา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำให้ดีกว่าที่คาดหวังจนได้รับความไว้ใจกลับมาใช้ตลอดเวลา ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ

จงพยายามเป็นความทรงจำที่ดี

Wed, 07 Nov 2018 20:24:03 +0700

ข้อคิดนี้เตือนได้ดีนะคะ เพราะเขาบอกว่า "วันหนึ่งคุณจะเป็นเพียงความทรงจำของผู้คน ทำให้ดีที่สุดที่จะเป็นความทรงจำที่ดี" เป็นคำเตือนที่ดีมากจริงๆ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต

อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

Wed, 07 Nov 2018 09:53:03 +0700

        เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ไปเคารพศพและถวายภัตตาหารเพล แด่ท่าน รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์    ในฐานะที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้ร่วมทำงานบริหารกับท่านตั้งแต่เป็นรองหัวหน้าวิชาพืชศาสตร์ เป็นรองคณบดีเมื่อท่านเป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาเมื่อท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้ทำงานกับท่านหลังจากกลับจากศึกษาต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2528 ในขณะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ โดยมอบหมายให้พัฒนางานสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่เรียนมาโดยใช้โครงการความร่วมมือไทย-ออสเตรเล...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

พบ มหกรรมหนังสือภาคใต้ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่

Tue, 06 Nov 2018 16:36:31 +0700

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เชิญพบกับมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 5  ( Southern  Book Expo 2018 )    ภายใต้แนวคิด “พลังใต้...พลังอ่าน ” ระหว่างวันที่  3-11  พฤศจิกายน  2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 5 โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน แล...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์, วราภรณ์ ชวพงษ์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, มหกรรมหนังสือภาคใต้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

บอกตัวเองยังไงก็ได้อย่างนั้น

Tue, 06 Nov 2018 13:26:22 +0700

ข้อคิดวันนี้ชวนให้เราคิดดีๆกับตัวเอง เพราะเขาบอกว่า "สิ่งที่คุณบอกตัวเองทุกวันจะเสริมพลังให้คุณหรือไม่ก็ทำให้คุณท้อแท้" คุณเท่านั้นเป็นผู้เลือกให้ตัวเองไม่ใช่คนอื่น

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์, วราภรณ์ ชวพงษ์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, มหกรรมหนังสือภาคใต้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต

ต้องสู้จึงชนะ

Tue, 06 Nov 2018 08:49:10 +0700

      ได้อ่านประวัติผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากชีวิตที่ยากลำบาก ขาดความพร้อม ต้องดิ้นรน ต่อสู้ พยายามสร้างค่า หาค่า พัฒนาตนเอง   ทำให้เห็นว่า การต่อสู้ทำให้เกิดบทเรียนในการทำงาน การสร้างชีวิต วิธีการแก้ปัญหา การพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่มีความรู้ เรียนรู้ที่มาจากใคร ๆ แต่เกิดในตัวเอง   ความสามารถที่เกิดจากการสู้ชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนได้ตามตำรา แม้มีบทเรียนให้เรียนอย่างประวัติผู้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่สามารถนำไปใช้เรียนแบบได้ เพราะในสถานการณ์จริงที่มีความแตกต่างกัน ทั้งจังหวะเวลา องค์ประกอบเฉพาะต้องใช้ทักษะของแต่ละคนในการตัดสินใจ ที่ให้ได้ผลต...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์, วราภรณ์ ชวพงษ์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, มหกรรมหนังสือภาคใต้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ต้องสู้จึงชนะ

ถ้าคุณพูดเรื่องดีไม่ได้ ไม่ต้องพูดอะไร

Mon, 05 Nov 2018 09:29:52 +0700

ข้อคิดนี้ใช้ได้เสมออีกเรื่องหนึ่ง เพราะเขาบอกไว้ว่า "ถ้าคุณพูดเรื่องดีไม่ได้ ไม่ต้องพูดอะไร" เพราะคำพูดเมื่อพูดแล้วเอากลับคืนไม่ได้

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์, วราภรณ์ ชวพงษ์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, มหกรรมหนังสือภาคใต้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ต้องสู้จึงชนะ, การพูด, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

บริหารค่าบวกกับค่าลบ

Mon, 05 Nov 2018 07:47:58 +0700

        ทุกคนอยากมีค่า อยากได้ค่า และต้องสร้างค่า โดยเฉพาะค่าตำแหน่งหน้าที่จากการทำงาน  ซึ่งค่าที่ได้มีทั้งบวกและค่าลบ   ค่าบวกค่าที่ได้จากการทำแล้วมีค่าเพิ่ม เช่น ตำแหน่งผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ต้องสร้างค่าเพิ่มให้คุ้มค่ากับค่าตำแหน่ง มิฉะนั้น ตำแหน่งนั้นก็ไม่มีค่า ไม่คุ้มค่าตอบแทน ซึ่งการสร้างค่าต้องทำให้ได้มากกว่าคนไม่มีตำแหน่ง จึงเรียกได้ว่ามีค่าคุ้มความสามารถ ที่ยิ่งมากยิ่งดีเพราะยิ่งสร้างค่าได้มากกว่า หากสร้างได้น้อยกว่าจะเป็นภาระ   ส่วนค่าลบที่เป็นบวกคือค่าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ปัญหาการแก้การป้องกันโรคระบาด ที่ทำแล้วอ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความต้องการเทียม, ความคิด, ความเข้มแข็ง, ชีวิต, พลัง, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัยพี่เสริฐ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ค่าความยาก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, How to do to success, share.psu, จำนวนบันทึก, บล็อก, บันทึก, สถิติ, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ได้ดี, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ, การมองโลก, ความคิด, ความทรงจำ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-history, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์, วราภรณ์ ชวพงษ์, ศูนย์ประชุมนานาชาติ, มหกรรมหนังสือภาคใต้, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ต้องสู้จึงชนะ, การพูด, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารค่าบวกกับค่าลบ

Knowledge Management Of Academic Services Office