Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
คำภาษาอังกฤษ

Thu, 12 Dec 2019 09:13:00 +0700

        ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมากขึ้น ที่มีการใช้สื่อสารไปในทุกที่ทุกชาติทุกภาษา โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ   อย่างข่าวสาร ข้อมูล การทำงานของไทยก็มีคำภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่นคำว่า ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ฟินเทค พร้อมเพย์ และคำอื่น ๆ อีกมากมาย และยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยี วิชาการ อย่างรวดเร็ว จนไม่มีคำพูดคำศัพท์มาใช้ให้ตรงกันได้ แต่ยิ่งพัฒนาคำศัพท์ใหม่ให้ใช้ก็ยิ่งยุงยาก วุ่นวาย ต้องหาความหมาย แปลไปแปลมา แปลผิดแปลถูก   การใช้คำเดียวกันช่วยให้ง่ายกว่า สื่อสารได้ดีกว่า ไม่ต้องแปลไปมา เพราะอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ ต้องตามให้ทัน ต้อง...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ

สิ่งที่แพงที่สุดในโลกคือ ความเชื่อถือ

Wed, 11 Dec 2019 21:38:09 +0700

เรื่องของสิ่งที่มีค่าที่สุดนั้นมีหลายอย่าง แต่เชื่อได้ว่าตามข้อคิดนี้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วย ที่เขาบอกว่า "สิ่งที่แพงที่สุดในโลกคือ ความเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานหลายปีในการสร้างขึ้น แต่สามารถจะเสียไปได้ในเวลาไม่กี่วินาที" และนอกจากนั้น เมื่อเสียไปแล้ว แทบจะไม่มีทางสร้างขึ้นใหม่อีกได้เลยด้วย

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต

บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง

Wed, 11 Dec 2019 08:29:02 +0700

        การทำอะไรได้ดีต้องเรียนรู้จักวัตถุดิบมีคุณสมบัติอะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไร ใช้ทำอะไรได้ดี และไม่ควรใช้ทำอะไร   ในการบริหารทำงานกับคนเก่งก็เช่นกัน ต้องเรียนรู้ความเก่งของคนและทำให้ความเก่งออกมาใช้งาน ทำงานจึงได้ค่าจากความเก่ง ที่สำคัญต้องไม่ใช่ความเก่งของตัวเองแบบที่ตัวเองคิด นอกจากไม่ได้ความเก่งของใคร ๆ ออกมาใช้ ยังทำให้เกิดความขัดแย้ง เพราะคนเก่งมีความเป็นตัวของตัวเอง จึงจัดการให้นำออกมาใช้ให้เกิดค่า ตรงทิศทาง   ทุกคนที่ทำงานกับองค์กร ทำธุรกิจ มีขอบเขต ภารกิจที่ต้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่จะทำให้ดีมีคุณภาพ ตรงความต้องการ ให้มีคนอยากได...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง

หล่อสวยดีของใครของมัน

Tue, 10 Dec 2019 09:53:22 +0700

      หล่อสวยดีใคร ๆ ก็อยากได้ อยากเป็น แต่ความหล่อสวยดีนั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะจากคนใช้ จากคนมอง จับจองเป็นเจ้าของ   มีคนหลายคู่แต่งงานกัน ดูแล้วไม่ได้เป็นคนหล่อสวยในสายตาใคร ๆ แต่หล่อสวยในสายตาของคนที่เป็นคู่กัน   บางคนดูหล่อ สวย ดูดีในสายตาใคร ๆ แต่ไม่มีคู่สักที จนอยู่คนเดียวตลอดไปก็มีมาก   หลายคนหลายคู่ที่ดูหล่อสวยที่แต่งงานกันไป แต่สุดท้ายกลับอย่าแยกทางกันไป   จากการที่ไปร่วมงานแต่งงาน ที่มีการถามตอบจากเจ้าบ่าว เจ้าสาว ส่วนใหญ่แทบไม่มีใครบอกว่าที่ชอบ ที่แต่งงานด้วยเพราะความหล่อความสวย นอกจากความดีต่าง ๆ (ที่บางครั้งคนอื่นอาจมองว่า ไม่ดี หรื...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี

เรียนรู้จักตัวเอง

Mon, 09 Dec 2019 08:50:41 +0700

                  คนได้ดีมีความสำเร็จต้องรู้ใช้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ จึงเกิดค่าได้ดีมีสุข แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักตัวเอง เรียนแต่ความรู้ ทำแต่หน้าที่รับมอบหมาย จึงไม่มีความสุขในการทำ เพราะทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับความชอบ ความถนัดของตัวเอง เพราะไม่รู้จักตัวเอง เพราะลืมเรียนรู้ตัวเอง   การรู้จักตัวเองจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ ถนัด ที่ทำให้ได้ดีมีความสุข การทำสิ่งที่ชอบที่ถนัดจะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จะท้าทาย จะสนุก จึงนำสู่ความสำเร็จและมีความสุข มีค่าจากภายใน จึงต้องทำความรู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งที่ชอบ พัฒนาสิ่งที...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง

หน้ากากหลุด

Sun, 08 Dec 2019 13:09:21 +0700

ข้อคิดเกี่ยวกับคนมีความชัดเจนที่ลึกซึ้ง อย่างบทนี้ที่บอกว่า "บางครั้งไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะหน้ากากของเขาหลุดออก" ชวนคิดจริงๆว่า เราจะคิดว่าเรารู้จักใครดีแล้วไม่ได้จนกว่าเราจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้น เมื่อยามที่เขาเผลอเป็นตัวเขาเองจริงๆไม่ใช่ภาพที่สร้างไว้ให้คนเห็น

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต

มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้

Sun, 08 Dec 2019 09:25:07 +0700

    คนได้ดีต้องทำให้ได้ดี ทำอย่างตั้งใจ และนำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีจริง ทุกคนมีโอกาส เพียงแต่จะตั้งใจใช้ให้ได้โอกาสขึ้นกับตัวเอง   ทุกคนเกิดมามีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเอง เริ่มจากสิ่งดี ๆ ของคนในครอบครัว คนรอบข้าง คนในชุมชน รวมถึงข่าวสารสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เรียนก็จะรู้ ใช้ทำก็ทำได้ให้มีความสามารถ และดูผลที่ได้ ดีนำใช้ต่อ เสียให้เลิกทำให้ระวัง   เมื่อเข้าเรียนก็มีโอกาสเรียนจากบทเรียนต่าง ๆ จากเพื่อน จากสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน ในสังคม ปัญหาคืออย่าหนีเรียน ไม่รู้จักเรียนให้ถูก เรียนให้ฉลาดใช้คือได้ดีมีความรู้ และใช้เป็นคือใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าใช้ในทางไม่ดี ใช่ส...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา

เสริมสร้างพลังแก่จิตวิญญานของคุณ

Sat, 07 Dec 2019 22:55:02 +0700

ข้อคิดของการใช้ชีวิตกับคนอื่นที่ใช้ได้เสมอ เพราะเราเลือกได้เอง ที่จะ "แวดล้อมตัวคุณเองด้วยผู้คนที่เสริมสร้างพลังแก่จิตวิญญานของคุณ" ถ้าใครที่ทำให้เราเสียพลังเสียแรง เราจงถอยให้ห่างนั่นเอง

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง

Sat, 07 Dec 2019 09:10:07 +0700

      ทุกคนมีหน้าที่สอน โดยเฉพาะผู้ใหญ่ ผู้นำ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย   แน่นอน การสอนส่วนใหญ่คือการสอนความรู้ สอนให้ทำให้มีความสามารถ แต่การสอนที่สำคัญคือการสอนความดี สอนให้ทำดี   แต่การสอนเท่าไรก็ไม่ได้ดี ไม่ใช่มีปัญหาที่เด็กที่ถูกสอนไม่ทำดี แต่คือผู้ใหญ่ที่ทำไม่ดี นั่นเพราะคนสอนดีแต่สอนคนอื่น ลืมสอนตัวให้ทำดีตามที่สอนใคร ๆ ที่นอกจากไม่ทำดียังทำไม่ดี ทำเลวอีก   ดังนั้น การสอนให้ทำดีให้เกิดผลดีที่เป็นจริง ต้องสั่งต้องสอนตัวเองให้ทำจริง ทำเป็นแบบอย่าง จนคนอื่นคนที่ถูกสอนไม่ออกนอกลู่ นอกทาง ด้วยการทำเป็นแบบอย่างที่ดี การสอนใ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี

คนฉลาดรู้ว่ามีสิ่งที่เรียนรู้ได้จากทุกคน

Fri, 06 Dec 2019 16:22:20 +0700

ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ลึกซึ้งเสมอ "คนฉลาดรู้ว่ามีสิ่งที่เรียนรู้ได้จากทุกคน"

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

อธิการบดี ม.อ. หนุนกิจกรรมจิตอาสา เปรียบเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีในจิตใจเยาวชน

Fri, 06 Dec 2019 14:39:21 +0700

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า 1,000 คน จะใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา เดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และ กิจกรรมจิตอาสา 9 โครงการใน 6 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล กระบี่ และ นครศรีธรรมราช โดยนอกจากจะเข้าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน และ กระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังเข้าสร้างพัฒนาสถานที่เพื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน เช่น การสร้างห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ตามความต้องการของชุมชน ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ ให้บริการวิชาการขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK

Fri, 06 Dec 2019 14:10:00 +0700

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK สำหรับรายชื่ออาจารย์ทั้ง 5 ของ ม.อ. ที่ผ่านการประเมินระดับ Senior Fellow ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี คณะวิทยาการจัดการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 5. อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาป...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy

ของเสียออนไลน์

Fri, 06 Dec 2019 09:25:17 +0700

          ระบบออนไลน์มีประโยชน์มากมาย ขยายกว้าง รวดเร็ว ทำได้ทุกที่ทุกเวลา   แต่มีปัญหาในด้านของเสียก็มีมากเช่นกัน ที่ต้องระวังการใช้ให้ปลอดภัย   อย่างข่าวสารออนไลน์ ไม่มีการจัดการลบออก ทำให้เข้าไปดูแล้วเป็นของหมดอายุ ของที่ผ่านไปแล้ว นานแล้ว ใช้ไม่ได้แล้ว ดังนั้น ต้องระวังในการดู ติดตามข่าวสาร ดูวันที่ของเรื่องนั้นให้ดี มิฉะนั้นจะทำให้เสียเวลา เสียความรู้สึก เสียหาย ยิ่งยุคที่หลายเรื่องปรับเปลี่ยนพัฒนาไว รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ก็หมดอายุไวไปด้วย   นอกจากปัญหาข่าวสารหมดอายุ ยังมีเรื่องที่หลอกลวง ล่อลวง มากมาย จึงต้องระวังตรวจสอบความถูกต้อง...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์

เรียนรู้ เรียนความรู้

Thu, 05 Dec 2019 08:53:55 +0700

        เรียนความรู้ ผลได้คือมีความรู้ ได้คะแนน ได้ปริญญา ใบประกาศ และใช้งานได้ตามความรู้ความสามารถที่เรียน ที่มีความรู้   แต่การเรียนรู้ ทำให้ได้กระบวนการเรียน การหา การคิด การทำ การสร้างสรรค์ สร้างค่า และพัฒนาต่อเนื่องไป   การเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ได้รับความรู้ ทำได้ จึงต้องเรียนด้วยการคิด การทำ การหา การใช้ประโยชน์ สร้างค่า เพิ่มค่า ด้วยการค้นหาและพัฒนาต่อเนื่องไป   การเรียนรู้ เมื่อรู้แล้วต้องถามว่า คืออะไรให้ลึกซึ้งให้รู้ว่าสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง สร้างประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดทางเลือกทางสร้างสรรค์ มีใครใช้ทำอะไรบ้างเพื่อดูผลที่เกิด...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้

ดี-เลว

Wed, 04 Dec 2019 08:20:18 +0700

          ทุกคนมีดี มีเลวด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่คนดี ได้ดี ทำดีมากกว่า และทุกการกระทำก็มีดี มีเลว แม้แต่คนที่ไม่ทำอะไรเลยที่ถือว่าไม่ได้ทำดี ทำเลว    เริ่มตั้งแต่การไม่เรียนก็ไม่รู้ ไม่ทำก็อยู่ไม่ดีไม่มีค่าก็เข้าข่ายว่าไม่ดี ไม่มีอะไรดีเช่นกัน   การทำดีก็มีทำดีให้ตัวเป็นดีระดับต้น จะให้ได้ดีมีค่าต้องทำดีและทำให้ดีแก่คนอื่น และทำให้คนอื่นได้ดีด้วย ยิ่งทำมากก็มีค่ามาก และการจะทำดีได้ต้องมีดีคือมีความรู้ ความสามารถดี คิดดี ทำดี ไม่ทำให้มีปัญหา   ด้านการทำเลวหรือไม่ดีก็เช่นกัน ระดับต้นเป็นทำเลวให้แก่ตนเอง ด้วยการทำให้ตัวเองไม่ดี ไม่...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว

ไม่ต้องพยายามกับคนที่ไม่ได้สนใจเรา

Tue, 03 Dec 2019 23:14:58 +0700

ข้อคิดนี้จะช่วยให้เราเป็นอิสระจากคนอื่นได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรา นั่นคือ "หยุดความพยายามอย่างยิ่งที่จะไปสร้างความพอใจให้กับคนที่ไม่ได้สนใจเรา" เพราะฉะนั้น สิ่งแรกก็คือ มองให้ออกว่าใครคือคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรา จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำให้คนนั้นพอใจ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

แจกฟรีที่ตลาดเกษตร ม.อ.

Tue, 03 Dec 2019 20:06:56 +0700

เป็นปีที่ 8  ที่พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ในตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกันจัดกิจกรรม  “วันแห่งการแบ่งปัน”  โดยแต่ละร้านนำอาหารคาว  หวาน กว่า  50  ชนิด  เป็นจำนวนกว่า  3,000 ถ้วย ที่จะทยอยนำมาแบ่งปันให้กับผู้แวะมาตลาดเกษตร ม.อ.  ตั้งแต่เวลา  บ่าย 3 โมง จนถึง 1 ทุ่ม  ในวันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562   อาหารคาว หวานที่จะนำมาแบ่งปันให้ฟรี ได้แก่  เต้าทึง น้ำเก็กฮวย ถั่วเขียวต้ม ไอติมกะทิ  พิซซ่า ฟักทองเชื่อม ขนมลูกชุป  ขนมจีน กุ้ยช่าย  ข้าวเหนียวสังขยา วุ้นกะทิ  น้ำเสาวรส  กล้วยบวชชี  เฉาก๊วยช...

แมงปอ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, fnr manage, fnr-g-general, กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตลาดเกษตร ม.อ., วรรณศิลป์, วันแห่งการแบ่งปัน

ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น)

Tue, 03 Dec 2019 09:30:20 +0700

          การแข่งขันของชีวิต ไม่ใช่การทำให้แพ้ ชนะ แต่เป็นการทำให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งกับตัวเองและแข่งกับคนอื่น   การแข่งกับตัวเองเป็นการทำให้มีดี ดีขึ้นตลอดเวลา ต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ เพื่อให้มีอนาคตที่ดีมีดี การไม่มีดีเพราะไม่ทำให้มีดี อยากได้อยากให้มีดีต้องทำ ไม่รู้ต้องเรียนรู้ ทำไม่ได้ต้องลงมือทำ คิด พัฒนา ทำอย่างไรให้ดีขึ้นดีกว่า ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งทำยิ่งชำนาญ ยิ่งคิดยิ่งพัฒนา ยิ่งก้าวหน้า การชนะตัวเองคือการทำให้มีดีตามเป้าหมายที่ตั้งใจ ทำให้ดีในตัวเอง ที่ทำให้มีความสามารถ ใช้ความสามารถสร้างค่า มีรายได้ ม...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, fnr manage, fnr-g-general, กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตลาดเกษตร ม.อ., วรรณศิลป์, วันแห่งการแบ่งปัน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตคือการแข่งขัน

ความรักคือพลังอย่างเดียวที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้

Tue, 03 Dec 2019 00:16:41 +0700

ข้อคิดเรื่องพลังแห่งความรักมีมากมาย และเป็นจริงชัดเจน ตามที่ Martin Luther King, Jr. บอกไว้ว่า  "ความรักคือพลังอย่างเดียวที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้" เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเสมอ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, fnr manage, fnr-g-general, กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตลาดเกษตร ม.อ., วรรณศิลป์, วันแห่งการแบ่งปัน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตคือการแข่งขัน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความรัก, ชีวิต

วันหยุดคุณภาพ

Mon, 02 Dec 2019 08:58:22 +0700

                การทำงานต้องมีเวลาหยุดซึ่งไม่ได้หยุดทุกอย่าง แต่หยุดจากงานหลักงานประจำเพื่อไปทำงานชีวิตส่วนตน คนทำงานราชการ งานบริษัทองค์กรมีวันหยุดประจำสัปดาห์ คนทำงานธุรกิจส่วนตัวมีวันหยุดตามที่ตัวเองกำหนด หรือบางคนไม่กำหนดวันหยุดเลย แต่มีเวลาจัดให้ทำธุระส่วนตัว การซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดบ้าน พักผ่อน และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานหลัก   วันหยุดคุณภาพ นอกจากวันหยุดเพื่อธุระส่วนตัวดังกล่าว ต้องการทำงาน ทำชีวิตให้ดีตามระบบประกันคุณภาพด้วยการประเมินตัวเองเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   การประเมินตามระบบประกันคุณภาพเพื่อติดตามดู...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คำภาษาอังกฤษ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความเชื่อถือ, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, บริหารคนเก่ง, การจัดการความเก่ง, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, หล่อสวยดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้จักตัวเอง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, คน, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, โอกาส, ใช้โอกาส, เรียนรู้พัฒนา, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สั่งสอนตัวเอง, สอนให้ทำดี, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, กิจกรรมนักศึกษา, จิตอาสา, สงขลานครินทร์, การเรียนการสอน, วราภรณ์ ชวพงษ์, Senior Fellow, The UK Professional Standards Framework, Higher Education Academy, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของเสียออนไลน์, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนรู้ เรียนความรู้, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนดี, ดี-เลว, คนเลว, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, fnr manage, fnr-g-general, กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตลาดเกษตร ม.อ., วรรณศิลป์, วันแห่งการแบ่งปัน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตคือการแข่งขัน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประกันคุณภาพชีวิต, วันหยุดคุณภาพ

Knowledge Management Of Academic Services Office