Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี

Mon, 14 Oct 2019 09:07:35 +0700

        การทำสิ่งต่าง ๆ ทำงาน ทำหน้าที่ต้องมีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ แต่การจะครองใจคน สร้างความประทับใจต้องมีต้องใช้ศิลปะ   ศิลปะในการครองใจคน สร้างความประทับให้ใคร ประกอบด้วย  1. ความสะดวก ไม่ว่าทำอะไรได้ดีต้องให้ความสะดวกแก่คนมาใช้ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ทั้งสะดวกในกระบวนการและความสบายใจ  2. ประสบการณ์ที่ดี นอกจากความสะดวก ยังต้องทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประสบการณ์ที่ดีที่เป็นการเติมค่าให้ใคร ๆ และเป็นการเพิ่มค่าคนทำงาน ด้วยการทำ การให้สิ่งที่ไม่เคยมี เคยได้ จนเกิดความประทับไปบอกต่อด้วยความภูมิใจและอยากกลับมาใช้อีก ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี

วิกฤตการศึกษาและโอกาส

Sun, 13 Oct 2019 09:29:55 +0700

        วันนี้การศึกษาไทยมีวิกฤตใหญ่คือการมีผู้เรียนน้อยกว่าที่เรียน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำ   ความจริงทุกคนเกิดมาล้วนมีความสามารถ เพียงแต่ต้องพัฒนาออกมาใช้ และคนก็เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างค่าได้ ดูอย่างประเทศสิงคโปร์ที่สามารถพัฒนาความสามารถคนสร้างค่าได้ดีได้สูงกว่าคนประเทศอื่น ๆ   ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคนเรียนเก่งมากมาย เป็นที่รวมของคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ต้องนำความรู้ ความสามารถตามวุฒิการศึกษามาใช้สร้างค่าทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ เพราะประเทศได้จัดสรรที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินเดือนค่าจ้างให้ จึงต้องสร้างค่าทำประโยชน์จากความส...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส

ใช้ความสามารถให้ได้ดี

Sat, 12 Oct 2019 10:33:00 +0700

    ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีความสามารถ มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตน ในการกิน การนอน การอ่านออก เขียนได้ การทำสิ่งต่าง ๆ ได้ แม้แต่คนพิการก็สามารถอยู่ได้ดี มีการพัฒนานำความสามารถมาใช้ได้ดี หรือคนที่ไม่มีโอกาสเรียน เขียน อ่าน ก็ยังสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีความเจริญ   แล้วอะไรทำให้คนต่างกัน บางคนโทษคนอื่น บางคนโทษความไม่พร้อม บุญไม่มา วาสนาไม่ส่ง ฯลฯ ที่ยิ่งโทษไปก็ยิ่งไม่มีวันได้ดี   ความจริง ทุกสิ่งที่คนทำ และไม่ทำคือการควบคุมตนเอง ควบคุมตนให้กิน ให้นอน ให้ทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ควบคุมตนให้เรียนรู้ ให้ทำหน้าที่ให้ดี ควบคุมตนให้หนีเรียน หนี ละเลยการทำห...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน

การยกย่องให้ได้ดี

Fri, 11 Oct 2019 09:15:57 +0700

        คนดีคือผู้สร้างสิ่งดี ๆ มีคุณค่าให้คนได้ชื่นชม ได้รับประโยชน์ จึงได้รับการยกย่อง   การยกย่องคนดี ไม่ใช่แค่การชื่นชม ให้เกียรติ ให้รางวัล การประกาศให้รู้ว่าได้ทำดีอะไรไว้บ้าง   การยกย่องให้ได้ดี ให้มีผลเกิดผล ต้องนำสิ่งดี ๆ นำมาใช้ นำมาปฏิบัติ นำมาขยายผล   อย่างการยกย่องนับถือในพระพุทธเจ้า นับถือศาสนาพุธ ก็นำพระธรรมคำสั่งสอนมาใช้ มาปฏิบัติ ซึ่งต้องศึกษาให้เข้าใจจริง อย่าปฏิบัติด้วยความงมงาย และต้องไม่ใช้ไปในทางไม่ดี รวมถึงทุกศาสดา ทุกศาสนา    การยกย่องในหลวง ร๙ ก็ต้องนำสิ่งดี ๆ ที่พระองค์ท่านทรงคิด ทรงทำไว้ มาใช้มาปฏิบัติ เพื่อ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี

เถ้าแก่

Thu, 10 Oct 2019 08:44:29 +0700

      เถ้าแก่คือคนที่เรียนรู้จากการทำพัฒนาตนเองเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ประกอบการตัวจริง   เถ้าแก่ในอดีตมักเป็นผู้ที่เริ่มจากทำงานรับจ้าง เป็นลูกจ้าง แล้วเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทั้งในฐานะลูกจ้างและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของร้าน รวมถึงสะสมเงินทอง จนมีความชำนาญ สามารถเปิดกิจการของตนเองได้   บางครั้งสามารถดึงเอาลูกค้าเก่าของร้านที่เคยทำงานไปด้วยเพราะลูกค้าติดใจในฝีมือ   การเป็นเถ้าแก่ที่ดีไม่ใช่แต่ลงทุนประกอบกิจการ ที่สำคัญต้องมีความรู้รอบในทุกกระบวนการทำงาน และรับผิดชอบในทุกงานที่ทำ รวมถึงคนที่ทำงานด้วยเพราะเคยมีฐานะเป็นลูกจ้างที่ดีมาก่อน   ดังนั้น เถ้า...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่

จงมีความสุขในตอนนี้

Wed, 09 Oct 2019 22:51:13 +0700

คำสอนในการใช้ชีวิตให้มีความสุขของท่านแม่ชี Teresa ช่างแสนง่ายดายตามที่ท่านบอกไว้ว่า "จงมีความสุขในตอนนี้ นั่นเพียงพอแล้ว เวลาณ ปัจจุบันคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่อะไรเกินกว่านี้เลย" เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเราแก้ไขอดีตก็ไม่ได้ อนาคตก็ไม่มีทางรู้ก่อน เวลาตอนนี้เท่านั้นที่เรามี ใช้ให้มีความสุขตอนนี้เท่านั้นเอง

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

ศูนย์เลสิก ม.อ.ลด 10 % สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.

Wed, 09 Oct 2019 14:24:20 +0700

ศูนย์เลสิก ม.อ.  (PSU Lasik Center)คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวโดยกำเนิด) ด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ คือการผ่าตัดแบบ FemtoLASIKซึ่งเป็นการแก้ไขสายตาที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิกแบบเดิม  โดยใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด ด้วยเครี่อง Femtosecond Laser รุ่น VisuMax ในการเปิดชั้นกระจกตา และการผ่าตัดแบบ RelEx SMILE (การผ่าตัดแก้ไขสายตาแผลเล็ก แบบไร้ใบมีด)ซึ่งเป็นเทคนิคล่าสุดในการผ่าตัดแก้ไขสายด้วยเลเซอร์ที่มีแผลเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2563         ...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER

ประเมินค่าตนเอง

Wed, 09 Oct 2019 07:54:50 +0700

      คนมีค่าที่ความรู้ ความสามารถ การสร้างสรรค์ การทำประโยชน์ให้ใคร ๆ การจะประเมินค่าตนว่ามีค่ามากน้อยแค่ไหน ต้องประเมินที่ค่าความสามารถตนว่ามีดีอะไร ความจำดี สื่อสารดี มีทักษะทางช่าง ทางศิลปะ มีเสียงเพราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสุข ความชอบอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปใช้สร้างค่าได้ แต่ต้องเป็นความจริง ใช้ได้ดีจริง ทำแล้วมีความสุข มิฉะนั้นจะยุ่งยากในการทำการใช้และเป็นเหตุให้ทำไม่ได้ดีจริง ยิ่งทำยิ่งทุกข์จึงยากจะได้ดี   นั่นคือการประเมินเพื่อให้จักตัวเองเพื่อประเมินต่อ คิดต่อว่าจะนำไปทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ คือก...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง

ไม่มีใครในโลกนี้ที่บริสุทธิ์หรือสมบูรณ์แบบ

Tue, 08 Oct 2019 23:37:35 +0700

ข้อคิดในการมองผู้คนแบบนี้ใช้ได้เสมอ นั่นคือ "ไม่มีใครในโลกนี้ที่บริสุทธิ์หรือสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณหลีกเลี่ยงคนที่มีความผิดพลาด คุณก็จะต้องอยู่เพียงคนเดียวในโลก" เราเองก็ยังทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราค้องยอมรับคนอื่นได้ด้วย

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

Adaptability

Tue, 08 Oct 2019 08:57:43 +0700

      Adaptability คือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถอยู่รอดได้   การปรับตัวตามความจริงของธรรมชาติ ตามทฤษฎีของ  ชาลส์ โรเบิร์ต ดาวินส์ (Charles Robert Darwin  1809 –1882) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ว่า สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้ จึงอยู่รอดได้ ที่เป็นตามทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (naturai selection)   ไม่ว่าจะตัวใหญ่แข็งแรงเพียงใด หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะสูญพันธุ์ไป เช่น ไดโนเสาร์   มาในสมัยนี้ ยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาเปลี่ยนไปไว การทำการค้า การสร้างส...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt

10 ตุลาคม 62 เชิญฟัง

Mon, 07 Oct 2019 14:41:02 +0700

สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงนิทรรศการ “Ocean Warming”  พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ocean warming: from global to local scale” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย โดยมีพิธีเปิด ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นลอย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี พร้อมจัดบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ท...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

ความพยายามสะสม

Mon, 07 Oct 2019 08:30:24 +0700

      ทุกคนมีความสามารถ แต่อาจต่างกันตามพันธุกรรมและความพยายาม แสดงว่าทุกสามารถเรียนรู้ได้ ส่วนจะเรียนรู้ช้าไวขึ้นกับความพยายาม คนที่เริ่มทุกอย่างด้วยความพยายามที่ดีเต็มที่ทุกครั้ง ย่อมมีต้นทุนการเรียนรู้ที่สูงกว่าคนอื่น คนที่มีความพยายามขาด ๆ เกิน ๆ ย่อมทำให้ต้นทุนการเรียนรู้ต่ำกว่าคนอื่น เหมือนกับคนอื่นรู้แล้วแต่เรายังไม่รู้ ทำให้เรียนต่อไปได้ยากกว่า ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น   ดังนั้น คนอายุเดียวกัน เรียนชั้นเดียวกันแต่มีความรู้ความสามารถต่างกัน เพราะมีความพยายามต่างกันที่ทำให้มีความพยายามสะสมต่างกัน   ความพยายามสะสมคือคนหนึ่งพยายามเรียน พยายามหาความร...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม

ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน

Sun, 06 Oct 2019 08:10:33 +0700

        ฝ่ายสนับสนุนคือฝ่ายที่ทำหน้าธุรการที่มีระเบียบ ขั้นตอนให้งานต่าง ๆ ดำเนินการได้ตามระบบ ระเบียบ และขั้นตอน   การทำงานทุกภารกิจต้องมีการขออนุมัติการใช้งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และต้องมีงบ มีการจัดซื้อจัดหา ต้องใช้เวลา ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องถูกต้องตามระบบงาน ระเบียบราชการ ระเบียบขององค์กร   ฉะนั้น การทำให้งานดำเนินการไปได้ถูกต้อง รวดเร็ว จึงทำให้การทำงานทำภารกิจได้เร็ว สามารถเพิ่มค่าได้ดีได้เร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำภารกิจได้ดี   การทำให้งานสนับสนุนให้ถูกต้อง ว่องไว นอกจากการจัดปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้ว ต้องมีการเก...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน

ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น

Sat, 05 Oct 2019 08:24:28 +0700

      เพราะความคิดทำให้เกิดของใหม่ที่ไม่มีเคยมีมาก่อน ที่เป็นการต่อยอดความรู้ที่มี ผสมผสานให้มีสิ่งที่ดี ดีกว่า สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ แน่นอน ทำงานได้ตลอดเวลา   การเรียนรู้ให้ได้ดี คิดสิ่งใหม่ สร้างสิ่งดี ๆ ต้องสอน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความคิด ฟังความคิดแตกต่างและหลากหลาย คิดวิเคราะห์ในมุมต่าง ๆ ทั้งดี ไม่ดี และผลกระทบที่ตามมา   การจัดการศึกษาจึงต้องไม่แต่สอนความรู้ ต้องเปิดหูเปิดตาให้เกิดกระบวนการคิด การทำ คิดถึงสิ่งดีและไม่ดี และทำแต่ดีมีประโยชน์ ไม่ทำสิ่งไม่ดีให้เป็นโทษความเสียหาย   การศึกษาพัฒนาความคิดสำคัญที่การตั้งโจทย์ ไม่ใช่แค่ศึกษาค้นคว้าทำงานส่...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr

อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา

Fri, 04 Oct 2019 07:59:04 +0700

            ทุกคนอยากได้ดี มีพัฒนา แต่บางคนกลัวทำผิดจนไม่กล้าทำก็ไม่มีการพัฒนา จนด้อยพัฒนาที่ทำให้ด้อยค่า ทำอะไรไม่เป็น   การไม่กลัวผิดไม่ใช่แค่ทำอะไรไปเรื่อย แต่ต้องเริ่มจากคิดพัฒนาจากไม่รู้ให้รู้ จากทำไม่ได้ให้ลองทำ ปรับ ฝึกฝน ทำให้ดี ดีขึ้น สร้างค่า ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น   การคิดพัฒนา เมื่อจะทำอะไรต้องหาความรู้ ต้องเรียนรู้ เรียนทำ อย่างคนไปทำงานต่าง ๆ ก็เรียนรู้จากงานที่ทำให้ทำได้เอง ทำได้ดี เรียนรู้การบริหารจัดการงาน จัดการระบบ จัดการองค์กร จัดการเงิน ทรัพย์สิน ก็สามารถไปประกอบกิจการของตนเองได้   เมื่อลงมือทำแล้วเกิดความผิ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา

Design thinking

Thu, 03 Oct 2019 07:28:49 +0700

        Design thinking เป็นการคิดเพื่อการออกแบบ ให้ได้องค์ประกอบ รูปแบบตามที่ต้องการ เหมือนการออกแบบบ้านที่ให้รู้ว่าต้องการให้รู้ว่าต้องการรูปทรงแบบไหน ประกอบด้วยห้องอะไรบ้าง กี่ห้อง ขนาดของห้อง วัตถุที่ใช้ กำหนดทิศทางลมแดด และข้อจำกัด และปรับให้ถูกทิศ ถูกทาง แก้ข้อจำกัด ก่อนนำไปสร้างบ้านและได้บ้านตามต้องการ   การสร้างชีวิตที่ดีให้ได้ตามที่ต้องการก็ต้องมีการออกแบบ ให้สามารถมี ทำให้เป็นตามที่ต้องการ การออกแบบชีวิตให้ได้จริง ต้องมีรูปแบบ ยิ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตารางเวลา ก็ยิ่งมีความชัดเจนในการทำ   รูปแบบชีวิตประกอบ การมีเงิน มีทรัพย์สิน มีความรู้คว...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Design thinking

ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง

Wed, 02 Oct 2019 08:39:51 +0700

        คนประสบความสำเร็จ อยู่ดี โดยเฉพาะในสาขาอาชีพเดียวกัน ไม่มีใครใช้เส้นทางเดียวกัน ลอกเลียนแบบกัน เพราะแต่ละคนมีความชอบ ความถนัด การมอง การตัดสินใจที่ต่างกัน   ดังนั้น คนอยากประสบความสำเร็จ อย่าเสียเวลาเลียนแบบใคร ให้ตั้งใจทำแบบของตัวเอง   แต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีคือความรู้ ความสามารถ ความอยาก ความตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน ในการทำสู่ความสำเร็จ และเป็นความสำเร็จตามเส้นทางของตนเอง   คนไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ขาดความสามารถ ขาดความพร้อม แต่ขาดการพัฒนาความพร้อม ขาดความพยายาม ขาดความอดทน และขาดความตั้งใจดีตั้งใจจริง มักทำแบบขาด ๆ เกิน ๆ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Design thinking, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง

ความสัมพันธ์ไหนๆก็มีทั้งวันที่ขึ้นและลง

Tue, 01 Oct 2019 16:38:01 +0700

ข้อคิดเตือนใจในการใช้ชีวิตกับผู้อื่น เป็นข้อเตือนใจที่ดีจาก Mrs Hughs ที่บอกว่า "ความสัมพันธ์ไหนๆก็มีทั้งวันที่ขึ้นและลง จงสงบจิตสงบใจ อย่าทำลายมัน" บางครั้งการนิ่งไว้ก่อนก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Design thinking, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

Tue, 01 Oct 2019 11:26:46 +0700

TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า  อำนาจการควบคุมสินทรัพย์ ความสามารถในการสั่งการเพื่อใช้งานและได้รับประโยชน์ที่อยู่จากสินทรัพย์ ความสามารถกีดกันกิจการอื่นจากการสั่งการเพื่อใช้งานและได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ได้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากกระแสเงินสดทั้งในรูปของกระแสรับ/ประหยัดกระแสจ่าย 5 ขั้นตอนที่สำคัยของการรับรู้รายได้ ขั้นที่ 1 ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า ขั้นที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ขั้นที่ 3 กำหนดราคาของรายการ ขั้นที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งรวมอยู่ในสัญญา ขั้นที่ 5 รับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเ...

ตะหลิว

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Design thinking, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, TFRS 15

เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา

Tue, 01 Oct 2019 09:29:21 +0700

        วันนี้วันที่ 1 ตุลาคม เป็นแรกที่คนเกษียณอายุราชการไม่ต้องไปทำงานที่เคยทำมานาน   บางคนเคยมีบทบาทสำคัญ สร้างระบบงาน สร้างผลงานมามาก ก็อาจติดยึดที่ใครมาทำใหม่ เปลี่ยนแปลงไม่ทำแบบที่เคยทำ อาจไม่พอใจ อารมณ์ไม่ดี   การเกษียณอายุงานให้ดีมีสุข ต้องลุกออกจากงาน ต้องรู้จักปิดหู ปิดตา ทำเป็นไม่ได้ยิน มองไม่เห็น มองให้เป็นเรื่องของคนอื่น มองว่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว จะได้ไม่เสียอารมณ์   ความจริงคนเกษียณอายุแล้ว ก็เป็นนอก ไม่มีสิทธิ์ไม่ยุ่มย่ามวุ่นวายอะไรอีก ไม่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากที่เคยทำ จะดี ไม่ดี   หากจะคิดก็ให้คิดว่า เขาคงคิดดี ทำดีแล้ว ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วิกฤตการศึกษาและโอกาส, ใช้ความสามารถให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาตน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การยกย่องให้ได้ดี, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เถ้าแก่, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ศูนย์เลสิก ม.อ., PSU LASIK CENTER, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ประเมินค่าตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Adaptability, disrupt, วราภรณ์ ชวพงษ์, Ocean Warming, Ocean warming: from global to local scale, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความพยายามสะสม, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน, ความคิดสำคัญกว่าความรู้, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, fnr-g-learn, ex-fnr, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, Design thinking, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, TFRS 15, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา

Knowledge Management Of Academic Services Office