Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
ต้องการรู้ใจ ต้องดูที่การกระทำ

Wed, 26 Sep 2018 11:10:23 +0700

ข้อคิดนี้บอกวิธีในการดูคน นั่นคือ "ถ้าคุณต้องการรู้ความคิดใคร ให้ฟังสิ่งที่เขาพูด ถ้าคุณต้องการรู้ใจเขา ต้องดูที่การกระทำ" เป็นเช่นนั้นจริงๆ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

เรียนให้ประสบความสำเร็จ

Wed, 26 Sep 2018 08:30:22 +0700

        การเรียนให้สำเร็จคือการจบการศึกษา แต่การเรียนให้ประสบความสำเร็จคือเรียนให้สำเร็จในชีวิต   การเรียนให้สำเร็จในชีวิต ไม่ใช่แค่มีความรู้ ตอบได้ สอบได้ แต่ต้องสามารถนำไปใช้ทำงาน สร้างค่าในการดำรงชีวิต ที่นอกจากมีความรู้ ต้องได้ความคิด โดยเฉพาะคิดเพื่อความสำเร็จ คิดสร้างค่า คิดพัฒนา คิดแข่งขัน   การเรียนให้ได้ความคิดต้องคิดถึงที่มาว่าคิดมาจากสาเหตุอะไร เพราะอะไร และเพื่ออะไร เป็นการคิดถึงเหตุและผล คือทั้งที่มาและที่ไป   ขั้นต่อไป เมื่อรู้เหตุที่ทำ ผลที่ได้ ต้องคิดนำไปใช้งานว่าใช้ทำอะไรได้บ้างในความรู้ที่ได้   ขั้นต่อไปเป็นการคิดวิเค...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ

การคิดไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้

Tue, 25 Sep 2018 10:36:47 +0700

ข้อคิดที่สอนวิธีจัดการกับความกลัวการลงมือทำ ตามที่ W.Clement Stone บอกไว้ก็คือ "การคิดไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้ แต่การกระทำจะช่วยได้" ดังนั้นอย่ามัวแต่กลัว ต้องลงมือเลย

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย

Tue, 25 Sep 2018 08:22:00 +0700

      ยุคเปลี่ยนไว ทั้งสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมถึงความคิดคนที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้ความรู้เดิม ๆ ไม่สามารถตามโลกได้ทัน นอกจากนี้ ยังมีทั้งจริง ทั้งหลอกปะปนกันไป    ดังนั้น การจะตามโลกให้ทันต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีสติ กระบวนการเรียนรู้ต้องติดตามข่าวสารความก้าวหน้าต่าง ๆ แต่ไม่การสื่อสารสังคมออนไลน์ที่เขียนกันไปเรื่อยที่ไมได้ตามโลก แต่เป็นแค่กระแสสังคม อารมณ์ความรู้สึก แต่ต้องเรียนรู้ติดตามความเป็นจริง มีสติตรวจความเป็น จะได้ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกได้ง่าย ๆ    คนไทยเป็นคนที่มีข้อมูลว่าใช้สื่อออนไลน์ติดระดับต้น ๆ โลก แต่ยัง...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย

การหัวเราะของเราไม่ควรจะเป็นความเจ็บปวดของใคร

Mon, 24 Sep 2018 21:25:05 +0700

ข้อคิดนี้เป็นความใส่ใจที่เราควรมีต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา นั่นคือ  "ความเจ็บปวดของฉันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนขำขัน แต่การหัวเราะของฉันไม่ควรจะเป็นความเจ็บปวดของใคร" เพราะถ้าทุกคนคิดแบบนี้ ก็จะไม่มีใครต้องหัวเราะบนความเจ็บปวดของคนอื่นแน่นอน

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น

คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี

Mon, 24 Sep 2018 07:29:10 +0700

      หลายคนเรียนดีมีความสามารถ แต่ไม่ใช้ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ ก็ไม่มีค่า  ดังนั้น คนจะมีค่าต้องมีความสามารถและใช้ทำประโยชน์ ทำงาน ทำหน้าที่แก่ใคร ๆ ให้ค่า  เพราะไม่มีใครให้ค่าแก่ใครและอะไรที่ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ตอบแทน ไม่เชื่อถามตัวเองดูก็ได้ว่าจะให้เงินแก่ใครโดยไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับ ฉะนั้น คนจะมีค่าต้องเรียนรู้ พัฒนาความสามารถจนใช้ทำงาน ทำหน้าที่ ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ ได้  ยิ่งสมัยนี้ ใช้ความสามารถแบบเดิม ๆ ยังไม่พอ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันกาล ตรงความต้องการ จึงสร้างค่าได้    การทำให้ได้ดีมีค่า นอกจากพัฒนาความสามารถให้ทำง...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี

แม้จะมีแต่ความมืดมิด เราก็ยังมองเห็นแสงสว่าง

Sun, 23 Sep 2018 14:14:08 +0700

ข้อคิดวันนี้เป็นการให้กำลังใจที่ดี เขาบอกว่า "คุณจะอัศจรรย์กับความประหลาดใจของตัวเองว่าโลกสวยงามขนาดนี้ได้อย่างไร อย่างเช่นในขณะนี้ ที่แม้จะมีแต่ความมืดมิด เราก็ยังมองเห็นแสงสว่างที่สาดส่องความสุขมาให้เรา" มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหากใจเราเปิดรับ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต

Sun, 23 Sep 2018 08:55:11 +0700

        คนที่อยากได้ดีต้องมีความมุ่งมั่น ไม่สนใจปัญหาอุปสรรค คำพูด การกระทำของใคร นอกจากหาทางทำไปให้ถึงเป้าหมายของตน การทำสู่เป้าหมายให้ได้ดี ต้องมีแผนนำทำ ให้รู้ ตระหนัก และมีสติตั้งมั่นในเรื่องที่ทำอย่างมีเป้าหมาย  การมีสติตั้งมั่น มีใจจดจ่อทำให้ไม่มีเวลาสนใจการกระทำของใคร นอกจากของตนเอง   คนหลายคนอยากได้ แต่ยังติดความยาก ติดไปยุ่งกับคนอื่น เอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งกับตนเอง ให้เป็นปัญหาอุปสรรคจนยากจะก้าวเดินต่อไป ซึ่งแสดงว่ายังมีความมุ่งมั่นไม่มากพอ จิตใจยังไม่จดจ่อกับเป้าหมายของตน      ความชัดเจนในแผนในเป้าหมาย คือต้องทำให้สามารถจดจ่อ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต

ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ค้องการ

Sat, 22 Sep 2018 21:26:44 +0700

เคล็ดลับแห่งความสุขอีกแล้วค่ะ เขาบอกไว้ว่า "เพื่อชีวิตที่มีความสุข คุณต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ค้องการ" ถ้าเห็นชัดแล้วจะรู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหน

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ

Sat, 22 Sep 2018 07:10:51 +0700

        วินัยคือการทำตามสิ่งที่ต้องทำ ควรทำ และทำอย่างต่อเนื่อง รู้หน้าที่ รู้ทำให้ดี ทุกคนล้วนอยากได้ดี ทำดี แต่ที่ไม่ได้ดีเพราะขาดวินัย ทุกคนตั้งใจทำโน่นนี่ อยากมีสุขภาพดี แต่ขาดวินัยในการออกกำลังกาย การกิน การนอน การพักผ่อนที่พอดี จึงมีปัญหาต่อสุขภาพ รูปร่าง บุคลิก หน้าตา และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ทุกคนอยากได้ดีมีความก้าวหน้า แต่ขาดวินัยในการเรียนรู้พัฒนาตน พัฒนาการทำงาน พัฒนาจิตในการทำหน้าที่การงานการบริการ จึงไม่เกิดความก้าวหน้าในความสามารถ ในผลการทำงาน  ทุกคนอยากมีทรัพย์สิน แต่ขาดวินัยในการใช้จ่าย การออม การบริหารค่าเงิน จึงไม่สามารถสร้างสมทรัพย์ได้...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ

ร่วงหล่นได้อย่างยืดหยุ่น จะไม่บาดเจ็บ

Fri, 21 Sep 2018 16:26:33 +0700

ข้อคิดวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้จากการสังเกตธรรมชาติ ตามที่เขาบอกว่า "มีความหมายซ่อนอยู่ในทุกๆน้ำตก ที่บอกว่า...หากคุณร่วงหล่นได้อย่างยืดหยุ่น คุณจะไม่บาดเจ็บ" น่ารักและเข้าใจง่ายดีนะคะ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น

ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ

Fri, 21 Sep 2018 08:40:57 +0700

    ดูการแข่งขันกีฬา ผู้แพ้ไม่สามารถให้คู่ต่อสู้อ่อนข้อให้ ให้เจ้าภาพ กรรมการหรือใคร ๆ คอยช่วยเหลือ แต่จะสู้และชนะได้ด้วยการพัฒนาความสามารถของตนเองเท่านั้น   ยิ่งการแข่งขันการใช้ชีวิต ชัยชนะจริงไม่ได้อยู่ที่รางวัล ใบประกาศใด ๆ ที่เป็นผลได้เพียงครั้งคราว แต่ชัยชนะที่จริงในทุกวันคือความสามารถที่พัฒนาขึ้น พัฒนาได้ทันความต้องการ การเปลี่ยนแปลงเท่านั้น   การพัฒนาความสามารถ ไม่ว่ากีฬาและชีวิตจริง ต้องสั่งสม เรียนรู้ให้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลา   การใช้ชีวิตให้ชนะต้องเริ่มจากการเรียนให้รู้จริง รู้ให้กว้าง สร้างเครือข่าย เพราะเรียนคนเดียว ทำคนเดียวอาจไม่ทัน ไม่พอในการแข่...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ

ภาษีมรดกที่ควรรู้

Thu, 20 Sep 2018 15:29:32 +0700

จากละครเลือดข้นคนจาง ฉากเปิดพินัยกรรม ปรากฎว่า อาม่าปราณี ผู้เป็นภรรยาของอากงเจ้าของทรัพย์มรดก ได้รับบ้านพร้อมที่ดิน และพันธบัตรรัฐบาลจากอากง อาม่าปราณีไม่ต้องเสียภาษีมรดก เนื่องจากภาษีมรดกไม่ได้บังคับใช้กับคู่สมรส ลูกชายทั้ง3 และหลานชายคนโต ได้รับหุ้นของบริษัทคนละ 25% คิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท ต้องเสียภาษีมรดกจากมูลค่าหุ้นที่เกิน 100 ล้านบาทในอัตรา 5%  คิดเป็น 32,500,000 บาท/คน ส่วนลูกสาวไม่ได้รับหุ้นแต่ได้เป็นเงินสด 200 ล้านบาท ต้องเสียภาษีมรดกจากเงินสดมูลค่าที่เกิน 100 ล้านบาทในอัตรา 5% คิดเป็น 5,000,000 บาท ซึ่งผู้รับมรดกทุกคนต้องไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ม.60 และชำระภาษี...

Annyta

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก

เลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

Thu, 20 Sep 2018 11:20:13 +0700

เคล็ดลับความสุขอีกข้อหนึ่ง นั่นคือ "ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไร จงเลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข" ง่ายๆและชัดเจน

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต

Thu, 20 Sep 2018 08:58:18 +0700

    การมีชีวิตต้องมีวงจรสู่อนาคต การทำ ปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องวางแผนการทำและปรับตัวตลอดเวลา   การทำสู่อนาคต ต้องรู้สถานะของตนเอง รู้คาดการณ์อนาคต วางตำแหน่งที่อยากเป็นและแผนการขับเคลื่อน ลงมือทำตามแผน ติดตามความก้าวหน้า และปรับทำตามผลและสถานการณ์จริง เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน จึงต้องพร้อมปรับตามสภาพจริง แต่ต้องมีเป้าหมายมีแผนไว้ขับเคลื่อน ไม่ใช่ทำไปวัน ๆ ที่ไม่รู้ว่าทำอะไรให่ได้ให้เกิดอะไร และต้องพร้อมปรับตามสภาพที่เปลี่ยนไปที่ไม่มีใครรู้อนาคตจริง ๆ ที่เปลี่ยนไวที่มีคนคิดพัฒนาตลอดเวลา และพัฒนาจนเกิดผลกระทบทั้งดีและเสียไปพร้อม ๆ กัน   การ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต

ลูกของคุณมีวัยเด็กแค่เพียงครั้งเดียว

Wed, 19 Sep 2018 11:41:04 +0700

ข้อคิดนี้เตือนคนที่เป็นพ่อแม่ เพื่อให้ไม่ลืมว่า "ลูกของคุณมีวัยเด็กแค่เพียงครั้งเดียว" ต้องให้โอกาสลูกๆได้ใช้วัยเด็กให้สมวัยอย่างเต็มที่

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, วัยเยาว์, เด็ก

ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ

Wed, 19 Sep 2018 07:59:31 +0700

        การใช้ชีวิต การสร้างความสำเร็จ ต้องลงมือสร้างเอง ทำเองจึงเรียกว่าเป็นความสำเร็จ แต่การเรียนรู้ การขอคำแนะนำจากผู้รู้ คนที่ทำมาก่อนเป็นทางช่วยนำในการทำสู่ความสำเร็จได้ดีได้เร็วขึ้น   การขอความช่วยเหลือในการทำสู่ความสำเร็จจึงไม่ใช่การขอให้ทำให้ ทำแทน แต่เป็นการขอความรู้ คำแนะนำจากคนอื่นที่รู้ ที่เรียนมาก่อน ที่มีประสบการณ์ดี ๆ เพื่อทำให้มีทางเลือกที่ดี มีวิธีการทำที่เร็วกว่า ไม่มัวติด ๆ ขัด ๆ คิดไม่ออก    การขอคำแนะนำ ขอความรู้ เป็นนำมาพัฒนาตนที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ตนเอง จึงเป็นการขอความช่วยเหลือที่ไม่สร้างภาระแก่คนช่วยเหลือ ยังสร้างความภา...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, วัยเยาว์, เด็ก, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ

จงมองหาการทำความดี

Tue, 18 Sep 2018 20:49:40 +0700

ชิ้นนี้ก็เป็นเคล็ดลับความสุขเหมือนกัน ที่ James Freeman Clarke บอกไว้ว่า "จงมองหาการทำความดี แล้วคุณจะพบว่าความสุขจะไล่ติดตามคุณ" มันดีอย่างนั้นเลย ทำแล้วจะได้รู้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, วัยเยาว์, เด็ก, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น

Tue, 18 Sep 2018 10:47:45 +0700

  การพัฒนา เป็นการทำให้จากไม่รู้ ทำให้รู้  จากทำไม่ได้เป็นทำได้  จากทำได้ต้องทำให้ดีมีค่าขึ้น   นั่นคือ การจะได้ดีต้องทำให้มีการพัฒนา   ตั้งแต่การเรียนคือเรียนจากไม่รู้ให้รู้ ไม่ใช่เรียนที่รู้แล้ว ฉะนั้นการเรียนที่ไม่รู้จึงไม่ใช่ของยาก แต่เป็นการพัฒนา   แต่หากไม่เรียนให้รู้ หนีเรียน กลัวการเรียนจึงไม่พัฒนาเพราะไม่รู้ ทำให้ไม่มีค่าในการทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้น จึงต้องเรียนให้พัฒนา หาทาง หาวิธีการเรียนให้รู้ให้ได้คือเป้าหมายของการเรียน ยิ่งสมัยนี้ การเรียนไม่เพียง ฟัง จด ท่อง จำ สอบ ทำคะแนน แต่ต้องเรียนให้ได้กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถหาค...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, วัยเยาว์, เด็ก, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น

ศิลปะในการมีความสุข

Mon, 17 Sep 2018 19:39:37 +0700

ส่วนเคล็ดลับนี้ก็เพื่อการมีความสุขเช่นกัน ตามที่ Henry Ward Breecher  บอกไว้คือ "ศิลปะในการมีความสุขขึ้นกับความสามารถในการสะกัดความสุขจากสิ่งทั่วๆไป" เพราะสิ่งที่มีรอบตัวเราสามารถให้ความสุขกับเราได้หากเราเห็นคุณค่าของสั่งนั้นๆ"

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนให้ประสบความสำเร็จ, การทำงาน, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย, การมองโลก, ความคิด, ความเอาใจใส่, ชีวิต, การคิดถึงผู้อื่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อยากได้ดีต้องมีแผนชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความล้มเหลว, ความเจ็บปวด, ชีวิต, ความยืดหยุ่น, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ, ภาษีมรดก, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, 5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, วัยเยาว์, เด็ก, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

Knowledge Management Of Academic Services Office