Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
เวลาจริง เวลาใจ

Wed, 27 Mar 2019 08:39:46 +0700

      การใช้เวลาเป็นส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิต ทำให้ได้ดีมีความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ   การใช้เวลาให้ดีต้องตรวจดูว่าได้ใช้เวลานั้น ๆ จริงหรือไม่ อย่างนักเรียน นักศึกษา ให้ตรวจดูว่าได้ใช้เวลาในการเรียนรู้จริงเท่าไร กี่ชั่วโมงต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี การทำงานก็เช่นกัน ต้องตรวจดูเวลาที่ทำงานจริง ไม่ใช่เวลาลงเวลางาน เวลาที่ไปเจ๊าะแจ๊พูดคุยที่ใช้ไปแล้วไม่ได้งาน   นอกจากเวลาจริงตามนาฬิกาแล้ว ยังต้องตรวจดูเวลาใจคือความตั้งใจ ใส่ใจ เอาใจใส่ในการใช้จริง เรียนอย่างตั้งใจเรียน ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาความสามารถตน สั่งสมประสบการณ์ ตรวจติดตามวิเคราะห์ผล ปรับปรุงให้ไ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ

ความอิสระคือทางเดียวสู่ความสุข

Tue, 26 Mar 2019 22:36:36 +0700

ข้อคิดวันนี้ชวนให้เราคิดว่าอิสระคืออะไร ท่าน Thich Nhat Hanh ให้ข้อคิดไว้ว่า "การปล่อยวาง ให้อิสระแก่ตัวเรา ซึ่งความอิสระคือทางเดียวสู่ความสุข ถ้าหัวใจของเรายังยึดติดกับสิ่งใด ทั้งความโกรธ ความกังวลหรือความเป็นเจ้าของ เราจะไม่มีทางเป็นอิสระ"

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

11 เมษายน 62 ขอเชิญร่วมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สร้างความรักความผูกพัน ชาว ม.อ.

Tue, 26 Mar 2019 15:31:12 +0700

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระ ร่วมรดน้ำขอพร  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดีงามของไทย  เพลิดเพลิน อร่อยกับซุ้มอาหารไทย  ในประเพณีสงกรานต์  ในวันพฤหัสบดีที่  11  เมษายน  2562  ณ บริเวณลานต้นปีบ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                  กำหนดการ                 เวลา  08.30  น. สรงน้ำพระ  ณ  ลา...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu

การให้มากกว่าการได้

Tue, 26 Mar 2019 09:36:00 +0700

        คนส่วนใหญ่อยากได้อะไรมาก ๆ อยากชนะ อยากได้กว่าคนอื่น บางทีมากจนเป็นที่รังเกียจ   ความจริงการให้ การแบ่งปัน การจุนเจือ การมีน้ำใจ เป็นการให้ที่ทำให้ได้มากกว่าการได้   การให้ทำให้ได้งาน การให้อะไรแก่เพื่อนร่วมงาน แก่ลูกค้า คนรับบริการ จะได้การทำที่ดี ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนได้งานที่ดีที่มีคนมาช่วยมาใส่ใจ มาช่วยงาน รวมถึงการทำแทน จึงทำให้ได้งานดีมากขึ้น   คนจำนวนมากมักยึดติดหลักทฤษฎีว่าทำอะไรต้องให้ได้กำกำไรสูงสุด ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งมักไปเบียดใคร เอาประโยชน์จากใคร โดยเฉพาะลูกค้าจนเสียความรู้สึกทำให้ไม่มาซื้อมาใช้บริการอีก จึงเป็นการเสียมา...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้

อย่าร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกกับความเศร้าเดิมๆ

Mon, 25 Mar 2019 19:54:54 +0700

ข้อคิดนี้ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความเศร้า เป็นข้อคิดคำคมจากตลกระดับโลกอย่าง Charlie Chaplin ที่บอกว่า "ในเมื่อคุณไม่หัวเราะซ้ำกับตลกเดิมๆ แล้วทำไมต้องไปร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกกับความเศร้าเดิมๆ" จริงทีเดียวนะคะ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต

ม.อ.เชิญ ผศ.ดร.อัครวิทย์ บรรยายการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Mon, 25 Mar 2019 15:39:32 +0700

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยาย  University in Disruptive Era:Transformation Now or Never เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน ที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โครงสร้างประชากรที่ลดลง ทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนในยุคปัจจุบัน  การเผชิญหน้ากับอนาคตอันใกล้ของอุด...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย

(คำ)แก้ตัว

Mon, 25 Mar 2019 08:21:40 +0700

              คำแก้ตัวกับการแก้ตัว 2 คำที่ให้ผลต่างกันคนละทาง คำแก้ตัวเป็นการทำที่ไม่รับผิดชอบ ไม่ปรับปรุง ไม่แก้ไข เป็นการหาเหตุมาอ้าง จึงไม่มีการพัฒนา โดยเฉพาะคำว่า ไม่มีเวลา ไม่ว่าง ไม่เก่ง ไม่พร้อม ซึ่งนำไปสู่การไม่ทำสิ่งที่ควรต้องทำ   ส่วนการแก้ตัวเป็นการนำผลที่ทำแล้วไปปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้เกิดผิดพลาดซ้ำเดิม รวมถึงการทำดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่ได้ผลและได้ผลดีแล้วอยากทำให้ดีขึ้น เหมือนการแข่งกีฬาที่แพ้แล้วขอแก้มือด้วยการไปฝึกซ้อม ฝึกฝน ศึกษาหาวิธีการมาสู้ใหม่   การทำงาน การใช้ชีวิตต้องหมั่นแก้ตัวที่เป็นการศึกษาข้อผิดพลาด หาทางพั...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว

จงขอบคุณสิ่งที่ตุณมี

Sun, 24 Mar 2019 10:05:54 +0700

ข้อคิดวันนี้มีประโยชน์สำหรับทุกๆวัน เป็นของพิธีกรหญิงชื่อดังอย่าง Oprah Wimfrey ที่บอกไว้ว่า "จงขอบคุณสิ่งที่ตุณมี คุณจะมีมากขึ้น ถ้าคุณเพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณไม่มี คุณจะไม่มีวันที่จะเพียงพอ" หาความสุขน่าจะยากหากทำอย่างหลังนะคะ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย

Sun, 24 Mar 2019 09:10:25 +0700

      คงได้ยินพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ใหญ่บอกเด็กเสมอว่า ให้เรียนให้สูง ๆ จะได้ทำงานสบาย   มีหลายคนเรียนก็มากแต่ยังทำงานไม่สบาย   มีคนเข้าใจผิดว่า ทำงานสบายคือทำงานน้อยได้ค่าตอบแทนมาก หรือไม่ต้องทำงานเองเพราะเป็นเจ้านาย   ความจริงคำว่า ทำงานสบายนั้นหมายถึง ทำงานอย่างมีความรู้ ความสามารถที่ทำให้สามารถงานได้ง่าย ไม่ติดปัญหาอุปสรรคความไม่รู้ ยิ่งคนเป็นเจ้าคนนายคน ยิ่งต้องมีความรู้ ความสามารถสูง ต้องรับผิดชอบทั้งงาน คนทำงาน และผลงาน ผลการทำงาน   คนที่ทำงานได้ดี มีความสะดวกสบายคือคนที่ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มาก ต้องมีทั้งความรู้ลึก รู้จริง รู้รอ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย

ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็ต้องมีใครพูดอะไรเสมอ

Sat, 23 Mar 2019 18:09:02 +0700

ข้อคิดวันนี้ทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว นั่นคือ "ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ผู้คนจะพูดถึงคุณเสมอ บางคนมักจะตั้งคำถามกับการตัดสินใจของคุณตลอดเวลา บางคนจะมีความสงสัยในตัวคุณไม่ได้หยุดหย่อน ดังนั้นแค่เพียงยิ้มเข้าไว้และตัดสินใจทำสิ่งที่คุณอยู่กับมันได้" ไม่ต้องสนใจกับคำพูดอะไรให้มากมาย ตัดสินใจว่าดีเหมาะกับตัวเราก็ทำเลย

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า

Sat, 23 Mar 2019 09:52:16 +0700

        การสร้างค่าเกิดได้ด้วยความสามารถของคน การบริหารให้เกิดค่าต้องส่งเสริมให้คนทำงานได้ดี ใช้ความสามารถได้เต็มที่ จึงเกิดความมั่งคั่งยั่งยืนได้   การช่วยเหลือ การให้ทำตาม เป็นการปิดโอกาสการใช้ความสามารถคน ทำให้คนด้อยค่า ต้องคอยอุ้ม คอยดูแล ทำให้ค่าเกิดไม่ได้ ยังเป็นภาระที่ต้องคอยช่วยเหลือเจือจุน   การส่งเสริมให้คนสร้างค่าต้องเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้วยการจัดการศึกษาให้ดี มีคุณภาพ ที่เป็นความสามารถจริง ไม่ใช่ใบปริญญา วุฒิการศึกษา ต้องสอนให้คนคิดเป็น คิดดี คิดพัฒนาความสามารถตน ให้นำความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ สร้างค่าแก่ใคร ๆ จึงได้ค...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า

จงทำดีกับผู้คนเสมอ

Fri, 22 Mar 2019 16:35:17 +0700

ข้อคิดนี้เตือนให้เราทำดีกับทุกคนทุกเวลา เพราะเขาบอกไว้ว่า "จงทำดีกับผู้คนในช่วงที่เป็นขาขึ้นของคุณ เพราะคุณจะต้องการพวกเขาในยามที่คุณตกต่ำ" อย่าคิดว่าตัวเองจะมีแต่ขาขึ้นเท่านั้น

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต

เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ

Fri, 22 Mar 2019 08:58:31 +0700

      อีก 2 วัน จะมีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส ในวันที่ 24 มีนาคม 2562   การเลือกตั้ง สส นอกจากเป็นการเลือกผู้แทนประชาชนให้เป็นผู้แทนในการออกกฎหมายแล้ว ยังเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการบริหารประเทศ จึงต้องเลือกคน กลุ่มคนที่ไปทำหน้าที่บริหารราชการ และที่สำคัญต้องไปพัฒนาประเทศให้ประเทศพัฒนา คนอยู่ดี มีสุข และแข่งขันได้   การที่ประเทศชาติจะพัฒนา อยู่ดีมีสุขได้ ต้องพัฒนาคนของประเทศให้มีความสามารถในการทำงาน สร้างค่าจากการทำงาน ทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี มีมาตรฐาน มีความเชื่อถือว่ามีดี มีคุณภาพ ซึ่งต้องพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน การศึกษาไ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ

สถานที่เรารักคือบ้าน

Thu, 21 Mar 2019 17:20:40 +0700

ข้อคิดคำพูดเกี่ยวกับบ้านที่น่ารักชิ้นนี้ เป็นของ Oliver Wendell Holmes ที่เขียนไว้อย่างน่ารักว่า "สถานที่เรารักคือบ้าน บ้านที่เราอาจจะก้าวขาจากไปแต่ใจเราไม่ได้ไปไหน"

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน

ความตั้งใจกับความเป็นจริง

Thu, 21 Mar 2019 10:55:04 +0700

    คนส่วนใหญ่มีความตั้งใจจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้มีชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีค่าพอในการสร้างค่าสร้างรายได้มาเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัวในความรับผิดชอบในหน้าที่ตน บางคนคนทำได้ แต่บางคนทำไม่ได้ การทำไม่ได้ ส่วนหนึ่งไม่ทำตามที่ตั้งใจ ตามที่มีโอกาส ไม่ไขว่คว้า ใช้โอกาส จึงไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจ ส่วนหนึ่งทำแล้ว แต่ไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจ อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่พร้อม และมีเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่หากได้เรียนรู้ นำไปแก้ไข ปรับปรุง สามารถทำให้ได้ผลดี ดีกว่าเพราะได้มีบทเรียนที่เกิดปัญหาข้อขัดข้อง ที่นำไปใช้ป้องกัน พัฒนาให้ดีขึ้น บางคนอาจตั้งใจทำไม่มากพอ ไม่สนใจเรียนรู้ ไม่เรียนรู้ ไม่ปรับแก้ ไ...

Wullop Santipracha

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง

หัวใจกำลังอยู่ในบ้าน

Wed, 20 Mar 2019 19:24:58 +0700

ข้อคิดเกี่ยวกับรอยยิ้มน่ารักเสมอ ชิ้นนี้ Christian D Larson เปรียบเทียบไว้ว่า "รอยยิ้มเปรียบเสมือนแสงในหน้าต่างของจิตวิญญาณที่แสดงให้รู้ว่า หัวใจกำลังอยู่ในบ้าน" ถ้าเรายิ้มได้ แสดงว่าเรามีหัวใจอยู่กับตัว 

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต

ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

Wed, 20 Mar 2019 16:57:01 +0700

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ในวันที่ 13  มีนาคม 2562  ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2511 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิ...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, คุณค่าสงขลานครินทร์, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เชิดชูเกียรติคุณ

ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน)

Wed, 20 Mar 2019 15:31:10 +0700

ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ   นางสุรางคณา วายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ    e-Commerce Park ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, คุณค่าสงขลานครินทร์, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เชิดชูเกียรติคุณ, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ม.อ.แถลงพร้อม ปลูก สกัด และวิจัย นำกัญชามาใช้เพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์

Wed, 20 Mar 2019 11:31:00 +0700

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมศักยภาพทางวิชาการ เตรียมใช้กัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ มั่นใจความพร้อมตั้งแต่การปลูก การนำมาใช้เป็นอาหารและยาและใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ ประเดิมจัดสัมมนาด้านกฎหมาย และจัดวิ่งหาทุนนำสมทบโครงการวิจัยเพื่อนำใช้กับผู้ป่วย             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดแถลงข่าว “ความพร้อมในการปลูก ผลิต สกัดใช้และวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย" ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรา...

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, คุณค่าสงขลานครินทร์, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เชิดชูเกียรติคุณ, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กัญชา, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, แพทยศาสตร์, วิ่งสู้กัญ

การห่อของขวัญแล้วไม่ได้ให้ผู้รับ

Wed, 20 Mar 2019 00:38:46 +0700

ข้อคิดนี้เตือนเราให้แสดงออกอย่าเพียงแต่คิด ตามที่ William Arthur Ward บอกไว้ให้คิดคือ "ความรู้สึกรู้คุณแต่ไม่ได้แสดงออกมา เปรียบเหมือนการห่อของขวัญแล้วไม่ได้ให้ผู้รับนั่นเอง" เห็นภาพชัดเจนจริงๆ

โอ๋-อโณ

Keyword: ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เวลาจริง เวลาใจ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ ม.อ., ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงกรานต์, สงขลานครินทร์, pr_psu, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การให้มากกว่าการได้, การมองโลก, ความคิด, ความทุกข์, ความสุข, ชีวิต, ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, การปรับตัวของมหาวิทยาลัย, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, (คำ)แก้ตัว, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนสูงจะได้ทำงายสบาย, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, บ้าน, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความตั้งใจกับความเป็นจริง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, คุณค่าสงขลานครินทร์, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เชิดชูเกียรติคุณ, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, กัญชา, ม.อ., วราภรณ์ ชวพงษ์, สงขลานครินทร์, แพทยศาสตร์, วิ่งสู้กัญ, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

Knowledge Management Of Academic Services Office