Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
หัวสมองที่เต็มไปด้วยความกลัว จะไม่มีที่ว่างสำหรับความฝัน

Sun, 20 Jan 2019 14:03:28 +0700

ข้อคิดนี้เตือนให้เรากล้าๆเข้าไว้ เพราะเขาบอกว่า "หัวสมองที่เต็มไปด้วยความกลัว จะไม่มีที่ว่างสำหรับความฝัน" ถ้าไม่ฝันชีวืตนี้คงหาความสุขได้ยาก จึงควรกล้าๆกันหน่อย อย่าไปมัวกลัวนั่นนี้มากเกินไป

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต

งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ

Sun, 20 Jan 2019 09:49:26 +0700

      ในการทำงาน การมอบหมายงานเพื่อความสำเร็จที่ดี ต้องบอกถึงความสำคัญ ของงาน ขององค์กร และของตัวบุคคล   การมอบหมายงานโดยไม่ระบุความสำคัญ ทำให้คนถูกมอบหมายไม่รู้ความหมายว่าสิ่งนั้นสำคัญอย่างไร จึงทำตามใจที่แต่ละคนคิด หากคนที่รับผิดชอบดีก็ดีไป หากเจอคนทั่วไปอาจปล่อยปละละเลยทำให้งานเสียได้ อย่างเอาแค่คนส่งหนังสือ การบอกว่าต้องส่งให้ถึงเวลาที่กำหนดเพราะเป็นสำคัญที่ทำให้องค์กรทำงานได้ทัน มิฉะนั้นอาจเสียลูกค้า ทำให้องค์กรไม่ได้ทำงานต่อ เชื่อว่าคนทำต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญ   หรือการมอบหมายให้คนที่มีความสามารถ จะบอกว่าเขามีความสามารถ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ

ความสุขนั้นยิ่งใหญ่และมีค่ามาก

Sat, 19 Jan 2019 12:25:07 +0700

ข้อคิดเกี่ยวกับความสุขชิ้นนี้น่าทึ่งดีค่ะ เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ทันคิดว่า การส่งความสุขออกไปนั้นดีอย่างนี้ นั่นคือ "ความสุขจะดูเล็กน้อยเมื่อคุณเกาะกุมเอาไว้ แต่เมื่อปล่อยออกไป คุณจะรู้ได้ทันทีว่าความสุขนั้นยิ่งใหญ่และมีค่ามากเพียงใด" ต้องทำเท่านั้นจึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง

Sat, 19 Jan 2019 10:14:55 +0700

      ใครได้อ่านประวัติผู้ที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่ล้วนมาจากความมุ่งมั่น ความอยากของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น สตีฟ จ๊อบส์  บิล เกตส์  แจ็ค หม่า   เคยบอกใคร ๆ เสมอว่า หากสตีฟ จ๊อบส์ เป็นพนักงานที่ดีที่ทำตามนโยบาย วิสัยทัศน์องค์กร โลกนี้อาจไม่มีไอโฟน ไอแพด ใช้ แต่เขามีความหลงไหลในเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิคต้องการนำมาใช้เพื่อสร้างความบันเทิง ที่ไม่มีใครทำให้ใช้ตามที่อยากได้ อยากใช้ จึงได้พัฒนาขึ้นมา   บิล เกตส์ ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโลกนี้ใช้โปรแกรม windows   หรือแจ็ค หม่า ที่แก้ปมที่ตนไม่ได้เรียนภาษาด้วยความพยายามไขว่คว้าด้วยตนเอง และอยากให้มีเว็...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง

มีแต่ความรักเท่านั้นที่หยุดความเกลียดได้

Fri, 18 Jan 2019 21:20:32 +0700

พุทธวาจาเป็นความจริงเสมอ นี่คือหนึ่งในนั้น พระพุทธเจ้าสอนว่า "ความเกลียดหยุดความเกลียดไม่ได้ มีแต่ความรักเท่านั้น นี่คือนิรันดร์" เราจะพบความจริงนี้เสมอเมื่อเราทำได้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต

มาแล้ว Thailand Field Day Contest 2019

Fri, 18 Jan 2019 20:17:04 +0700

          ขอเชิญร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Field Day Contest 2019 รายการนี้จะมีการจัดขึ้นในระหว่างสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปีนี้จะจัดขึ้นเริ่มในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. แล้วสิ้นสุด 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้          1. เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อมของสถานีวิทยุสมัครเล่นทั้งสถานีแบบประจำที่และสถานีแบบชั่วคราว ให้สามารถติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และย...

Dean Moolsub

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019

ยุค big data

Fri, 18 Jan 2019 07:43:19 +0700

        ในยุคทุกอย่างพัฒนาก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไว ที่ความรู้เดิม ประสบการณ์ สถิติเก่าก็ไม่สามารถใช้ได้ดีเหมือนเดิม จนถึงใช้ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น การมีความรู้ ทำตามความรู้ ไม่สามารถตอบสนองสร้างค่าได้ นอกจากความเป็นจริง ทำให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตามติดและติดตามให้ทัน นั่นคือ การจัดการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็น big data ที่คนในยุคนี้ต้องใช้ ต้องจัดระบบ ต้องแปลความหมาย ต้องนำมาใช้ให้เป็น ให้ทัน   การใช้ big data ให้เป็น ต้องรู้เป้าหมาย รู้ว่าต้องใช้ทำอะไร เพื่ออะไร จึงไม่ใช่แค่การรู้ การมีข้อมูล หากต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างค่า ต้อง...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data

จงมีเมตตาให้สม่ำเสมอ

Thu, 17 Jan 2019 21:39:40 +0700

ข้อคิดนี้จะเตือนให้เรามีเมตตากับทุกคนอยู่เสมอ เพราะเขาบอกว่า "คุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครผ่านอะไรมาบ้าง จงมีเมตตาให้สม่ำเสมอ" เพราะความเมตตาจะทำให้เราพยายามเข้าใจคนอื่นโดยไม่ตัดสิน

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต

สังคมคุณภาพ

Thu, 17 Jan 2019 08:28:14 +0700

      คุณภาพคือสิ่งดี ๆ ที่ต้องการ สังคมคุณภาพคือสังคมที่ดีที่ทุกคนในสังคมต้องการ   เชื่อว่าทุกคนต้องการสิ่งดี ๆ การปฏิบัติดี ๆ ต่อกันในสังคม   ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็นเด็กดี มีความประพฤติปฏิบัติดี จึงสั่งสอนในสิ่งที่ดีแก่เด็ก   การประกันคุณภาพคือภาพหรือผลที่เป็นคุณที่ภาพต้องตรงกับความเป็นจริงตามที่บอก ที่พูด จึงเรียกว่าการรับประกันคือเป็นจริง ได้จริงตามที่บอก   การประกันคุณภาพสังคม เป็นภาพที่ผู้ใหญ่ ผู้นำในสังคมแสดงให้เด็กดูตามที่พูดให้เด็กฟัง   แต่ภาพที่ไม่เป็นจริงเพราะที่พูดที่สอนกับที่แสดงไม่เป็นไปตามที่พูดที่สอน จึงรับประกันภาพที่เ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ

เราต้องไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่เป็นปัญหา

Wed, 16 Jan 2019 19:39:56 +0700

ข้อคิดนี้เหมาะกับนักคิดนักเคลื่อนไหวอย่าง Martin Luther King Jr. ที่บอกเราว่า "ชีวิตคนเราเริ่มจะจบเมื่อวันใดก็ตามที่เราเงียบเฉยต่อสิ่งที่เป็นเรื่อง" เพราะเราควรจะมีส่วนช่วยจัดการเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี โลกถึงจะน่าอยู่

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต

นักเรียนกับนักศึกษา

Wed, 16 Jan 2019 09:57:57 +0700

      นักเรียนใช้กับการเรียนในระดับโรงเรียน นักศึกษาใช้ในการเรียนในระดับสูง ในวิชาชีพ ในทางพฤติกรรม นักเรียนรอเรียนในห้องเรียน มีครู อาจารย์ ผลัดเปลี่ยนมาสอนในแต่ละวิชา   นักศึกษาต้องไปหาห้องเรียนใหม่ในแต่ละรายวิชา ซึ่งหมายความว่า การเป็นนักศึกษาต้องไปหาความรู้ ไม่ใช่รอให้ใครมาสอน และไม่ใช่จำกัดการเรียนที่บังคับในหลักสูตร คืออยากเรียนรู้อะไรก็ไปหา ไปลงเรียนได้   ดังนั้น การเป็นนักศึกษาจริง ต้องใฝ่หา ศึกษา เรียนรู้ ต้องไม่คิดว่าทำไมหลักสูตรไม่สอน เพราะในหมวดวิชาเลือกนั้น สามารถลงเรียนได้ไม่จำกัด ยิ่งบางมหาวิทยาลัยที่เก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ที่ลงเรียนเ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา

เป็นตัวเองอย่างมีความสุข

Tue, 15 Jan 2019 20:12:03 +0700

ข้อคิดวันนี้ยาวหน่อย เหมาะกับการเริ่มต้นปี แต่จริงๆแล้วทุกวันที่เรามีคือวันใหม่ๆนะคะ ไม่ต้องรอให้เป็นเทศกาลอะไรเลยถึงจะหาความสุขกับการเริ่มต้นวัน เขาบอกไว้ว่า "วิธีที่ดีที่สุดที่จะมีความสุขคือเปลี่ยนมุมลบให้เป็นบวก สนใจในสิ่งที่ดี อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องเล็กน้อยอย่าให้ใครมาขโมยความสนุกในชีวิตคุณ อยู่ให้ห่างจากเรื่องเศร้ารักและยอมรับในตัวเอง ทำตามหัวใจตนเอง ให้คุณค่ากับคนที่คุณรักขอบคุณกับสิ่งที่คุณมี เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเอง" เป็นเรื่องเล็กๆที่เราทำได้ด้วยตัวเอง แต่บางทีเราก็หลงลืมไปได้นะคะ เตือนตัวเองกันได้เสมอๆ เราจะได้เป็นตัวเองอย่างมีความสุขทุกๆวัน

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม

Tue, 15 Jan 2019 08:31:41 +0700

      คนเรียนดี เรียนเก่ง เรียนสูง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง มหาวิทยาลัยดี ๆ มีค่าเล่าเรียนสูง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยราคาสูง เรียนจบได้คะแนนดี ดูมีค่าน่าเชื่อถือ ทำให้เรียนเหมือนมีค่าเป็นทองคำ   แต่หากจบแล้วใช้ความรู้ทำงานไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ราคาสูง ทำงานสร้างค่าทำประโยชน์ไม่ได้เพราะเป็นความรู้ระดับลึกที่นำมาใช้ประโยชน์แก่คนทั่วไปไม่ได้ ทำงานกับใครไม่เป็นเพราะที่เรียนนั้นทำหน้าที่เฉพาะตนเอง ยกตัวสูงไม่ช่วยใคร มองใคร ๆ ว่าด้อยค่า สรุปว่าทำงานให้เกิดค่าสร้างค่าไม่ได้ ทำงานกับใครไม่เป็น       เครื่องมืออุปกรณ์ไมพร้อม เหม...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม

ทัศนคติคือภาพสะท้อนของบุคลิก

Mon, 14 Jan 2019 17:19:42 +0700

ข้อคิดนี้ทำให้เราย้อนคิดถึงที่มาของสิ่งที่เราเห็น เป็นของ Tom Ziglar ที่บอกว่า "ทัศนคติคือภาพสะท้อนของบุคลิก และบุคลิกคือภาพสะท้อนของนิสัย" เราจึงสามารถจะรู้ทัศนคติของบุคคลได้จากสิ่งที่เขาแสดงออกมานั่นเอง

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

มองให้เป็นจึงเห็นค่า

Mon, 14 Jan 2019 08:35:10 +0700

        ทุกคนมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และวันนี้ยังมองเห็นรอบโลกได้ แต่ใครจะมองเห็นอะไรให้เป็นค่าขึ้นกับคนแต่ละคน   หลายคนมองเห็นสิ่งที่ใคร ๆ มีแล้วอยากได้อยากเป็นโดยไม่ทำอะไร จึงมีแต่ความอยาก ไม่ได้ตามความอยาก   การมองให้เป็นเป็นการมองให้เห็นค่า ว่าสิ่งนั้นสามารถนำมาสร้างค่าต้องทำอย่างไร สิ่งแรกต้องสิ่งที่ตนมีคือดูว่าตนมีความสามารถ ความชอบ และอยากทำอะไร ความจริงทุกคนมีความสามารถไม่ต่างกันนัก อยู่ใครจะเลือกใช้ เลือกทำ และชอบทำอะไร   หลายคนมีความสามารถหลากหลายอย่าง แต่ไม่ทำตามสิ่งที่อยากได้ อยากเป็น จึงไม่มีวันได้   การมองให้เห็นค่า...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า

คุณเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้

Sun, 13 Jan 2019 10:10:36 +0700

ข้อคิดนี้ใช้ได้เสมอสำหรับสัปดาห์ต่อๆไป  เป็นข้อคิดจาก Anton K Kressnig ที่บอกว่า "คุณเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ แต่คุณเรียนรู้จากมันแล้วทำให้สัปดาห์นี้มีความสุขได้" ถ้าคิดได้แบบนี้ ทุกอย่างที่เกิดแล้วก็จะเป็นประโยชน์เสมอ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

อาหารตามสั่งยุค 4.0

Sun, 13 Jan 2019 08:30:31 +0700

      ในยุคการติดต่อสื่อสารติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกเพิ่มค่าตามยุค 4.0 รวมถึงการสั่งอาหารและร้านอาหารตามสั่ง   เมื่อ 8 ม.ค.62 เช้าออกมาซื้อข้าวยำที่ตลาดศรีตรัง ข้าง ม.อ. ปรากฏว่ามีคนโทรมาสั่งข้าวยำก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในตอนมาซื้อที่มารับของได้ไม่ต้องรอนาน   อยู่ที่บ้านก็เคยสั่งข้าวกล่องแล้วถามว่าจะไปรับได้อีกกี่นาที หรือสั่งไว้ล่วงหน้าว่าจะไปรับเมื่อไรเพื่อทางร้านจัดทำไว้จะได้ไม่เสียเวลารอ   นอกจากนี้ อาหารตามสั่งบางร้านที่สั่งในจำนวนมากยังบริการส่งให้ถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปทาน ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง คือความสะดวกเพิ่มค่ายุค 4.0 &n...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาหารตามสั่งยุค 4.0

อำนาจที่แท้จริงของคน

Sat, 12 Jan 2019 21:32:23 +0700

ข้อคิดวันนี้เป็นของนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำได้อย่างที่เขาพูด นั่นคือ Clint Eastwood ที่บอกไว้ว่า "ความนับถือตนเองนำไปสู่ความมีวินัยส่วนบุคคล เมื่อคุณมีทั้งสองคุณลักษณะเป็นองค์ประกอบที่มั่นคง นั่นคืออำนาจที่แท้จริง" เพราะสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาหารตามสั่งยุค 4.0, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

วันเด็ก 2562

Sat, 12 Jan 2019 09:12:57 +0700

    เด็กยุคใหม่ ยุคการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไว ยุคสร้างสรรค์สร้างค่า ยุคสังคมต้องอยู่ร่วมกันอย่างพอดี จึงต้องช่วยกันดูแล พัฒนาเด็กให้พร้อมกับการเปลี่ยนไว   เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไว คนต้องพัฒนาตนปรับตัวได้ทัน ต้องเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาตามศักยภาพของตัว ให้เด็กคิดเองทำเอง รวมถึงการช่วยงานเพื่อดูแลตัวเองได้ เช่น การทำอาหาร ซักผ้า รีดผ้า ทำความสะอาดบ้าน ที่ต้องฝึกตั้งแต่เด็กอยากทำ อย่าให้โตเกินฝึก ต้องให้เด็กรู้ค่าการอยู่ร่วมกับคนอื่น ไม่เอาแต่ได้ เอาแต่ตนเอง เพราะโลกยุคใหม่ต้องช่วยเหลือกันมากขึ้นในการใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ผสมผสานกัน ต้องทำตัวเป็นคนดีให้เด็กดูเป็นต้นแบบ ไม่ใช่แค่สอน...

Wullop Santipracha

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาหารตามสั่งยุค 4.0, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, วันเด็ก 2562, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทุกคนมีความพิเศษ

Fri, 11 Jan 2019 13:15:11 +0700

ข้อคิดนี้เหมาะมากในการอยู่กับผู้คนอื่น ตามที่ Dr.Wayne Dyer บอกไว้ว่า "จงมองให้เห็นแสงในตัวผู้อื่น และทำเหมือนนั่นคือทั้งหมดที่คุณเห็น" เป็นการกระทำที่ดี หากเราหาความดี ความเก่งของแต่ละคนได้ เราก็จะเห็นคุณค่าของคนทุกคนรอบๆตัวเรา

โอ๋-อโณ

Keyword: การมองโลก, ความกลัว, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ความเกลียด, ชีวิต, วิทยุสมัครเล่น, Thailand Field Day 2019, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ยุค big data, การมองโลก, ความคิด, ความเมตตา, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, สังคมคุณภาพ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, อดีต, อนาคต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, นักเรียนกับนักศึกษา, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-person, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มองให้เป็นจึงเห็นค่า, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, อาหารตามสั่งยุค 4.0, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, วันเด็ก 2562, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การมองโลก, ความคิด, ชีวิต

Knowledge Management Of Academic Services Office