Home Acaser Family   กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต  จิรา แก้วประดับ เสวลักษณ์ วิจิตรโสภา อรุนันต์ หีมชูด   สุะรเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช 
*ถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มงานฯ*
 
  หัวข้อ วิทยากร
การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R หัวหน้าฝ่ายฯ
ระบบคุณภาพในงานบริการวิชาการ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ หัวหน้าฝ่ายฯ
เทคนิคการจัดอบรม นางสาวนิษฐกานต์ คชรัตน์
การเขียนหนังสือราชการ คุณอรุนันต์ หีมชูด
การรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเบื้องต้น คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
การพัฒนาตนเองโดยทำผลงานทางวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ
แนะนำคู่มือการใช้งานโปรแกรม KPIs
การทำ 5 ส. ใน Server คุณสุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช
ระเบียบ และสวัสดิการ คุณจิรา แก้วประดับ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
วิธีลดหน้าท้องให้ได้ผล คุณสรวิศ ขาวเรือง
การบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณอรุนันต์ หีมชูด
Training System คุณกนกรัตน์ ไชยวงศ์
วัฒนธรรมองค์กร ( Core Culture ) หัวหน้ากลุ่มงานฯ
การเบิกจ่ายเงิน
ระเบียบการเงิน-การฝึกอบรม
การเงิน-บัญชี-ฝ่ายฯ
คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบมหาวิทยาลัย คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
ระเบียบกระทรวงการคลัง
เคล็ดลับในการทำงาน คุณอรุนันต์ หีมชูด
กินผักผลไม้อย่างไร ให้ปลอดโรค คุณจิรา แก้วประดับ
ยุทธการสลายไขมันใน 10 วัน
พื้นที่เพื่อการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของชาว ม.อ.
ระยะทางไม่ได้ทำให้คนห่างไกลกัน

Sun, 21 Jul 2019 15:15:02 +0700

ข้อคิดนี้เตือนให้เราสื่อสารสิ่งที่คิดออกมา เพราะเขาบอกว่า "ระยะทางไม่ได้ทำให้คนห่างไกลกัน แต่เป็นความเงียบ" ดังนั้นแม้อยู่ไกลหากสื่อสารกันก็เหมือนใกล้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

ฝึกบทละครชีวิตตน

Sun, 21 Jul 2019 08:58:22 +0700

        ละครเป็นบทบาทการแสดงให้คนได้ดู สื่อความหมาย ซาบซึ้ง ชื่นชอบ เกลียดชัง   ชีวิตทุกคนคือละคร ที่แสดงบทบาทตามสถานะ หน้าที่ ให้เป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบ   บทชีวิตต่างบทละครตรงที่ บทละครมีคนเขียนบทกำหนดให้และสิ้นสุดบทบาทเมื่อจบละครนั้น แต่บทชีวิตเป็นสิ่งที่แสดงจริงและติดตัวตลอดไป และเป็นบทบาทที่แต่ละคนกำหนดเอง   ทั้งบทละครกับบทชีวิตที่ผู้แสดงต้องการคือให้ใคร ๆ ชื่นชอบ ชื่นชม   ดังนั้น บทชีวิตจึงควรมีการฝึกฝนบทบาทให้เป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบ   เนื่องจากบทชีวิตเป็นสิ่งที่กำหนดได้ด้วยตนเองที่เป็นบทบาทที่อยากให้ใคร ๆ ชื่นชม จึงต้องมีการตรวจส...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน

ครอบครัวคือกำลังใจ

Sat, 20 Jul 2019 14:02:23 +0700

ข้อคิดนี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวนั่นเอง ตามที่ Guy Lafleu อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชาวแคนาดาบอกไว้คือ "เมื่อมีความเดือดร้อน ครอบครัวจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้คุณ" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีอยู่เสมอ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต

ความซนของผู้ใหญ่

Sat, 20 Jul 2019 11:23:10 +0700

      ผู้ใหญ่ในที่นี้คือผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถสูง และประสบความสำเร็จในตัวเอง จึงถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆ ระดับประเทศ ระดับชาติ   เมื่อเป็นกรรมการก็ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลดี ๆ จากต่างประเทศ จากหน่วยงานชั้นนำ เพื่อเสนอเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคนทำงานไปใช้ไปทำ   ที่เป็นปัญหาคือไม่มีการศึกษาความพร้อม ความสอดคล้อง ข้อจำกัดในการใช้ ผลได้จึงไม่เป็นจริง ทำให้เกิดความวุ่นวาย เพราะคนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด   อีกปัญหาคือ มีการเปลี่ยนแปลงกติกา มาตรฐานกันจนของเก่ายังไม่ได้ใช้ ของใหม่มาอีกแล้ว   ที่เป็นปัญหาในระดับชาติ คือมาตรฐานการศ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่

ครอบครัวคือสวรรค์สำหรับโลกที่ไร้หัวใจ

Fri, 19 Jul 2019 18:07:59 +0700

ข้อคิดนี้ของ Christopher Lasch เตือนให้เราเห็นความสำคัญของครอบครัว เพราะเขาบอกไว้ว่า "ครอบครัวคือสวรรค์สำหรับโลกที่ไร้หัวใจ" ใครมีครอบครัวก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ควรรักษาไว้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต

ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน

Fri, 19 Jul 2019 08:56:02 +0700

      ระบบประกันคุณภาพ นอกจากทำสิ่งต่าง ๆ ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า ตรงกับความเด่นความสามารถผู้ทำ ที่สำคัญต้องทำให้มีการพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่องทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ ที่เรียก ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)   การทำระบบประกันคุณภาพต้องมีการวิเคราะห์สภาพอนาคต ความเจริญความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการลูกค้า คู่แข่ง และศักยภาพความสามารถตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่เรียกว่าวิสัยทัศน์   การกำหนดเป้าหมายต้องมีองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง ประเมินสถานะภาพปัจจุบันเพื่อวางเป็นที่ต้องทำ ต้องพัฒนา   แล้วลงมือทำตามแผน ม...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน

ตั้งเป้ากับตัวเองและคิดบวกเข้าไว้

Thu, 18 Jul 2019 17:31:17 +0700

ข้อคิดวันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเรา เพราะเขาสอนให้เราคิดได้ว่า "ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิด ตั้งเป้ากับตัวเองและคิดบวกเข้าไว้ คนบางคนมักจะคิดลบเสมอ อย่าให้คนแบบนั้นมารบกวนคุณ" เราบังคับคนอื่นไม่ได้ แต่เราจัดการตัวเราเองได้เสมอ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

เรียนแบบจดเพื่อจำ

Thu, 18 Jul 2019 14:03:50 +0700

      การเรียนแบบจดเพื่อจำเป็นการเรียนตอนไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกา ในปี 2526-28   ในการฟังบรรยาย ต้องไม่มัวแต่จดตามที่อาจารย์ผู้สอนพูด เพราะไม่มีทางจดทันและก็ฟังไม่ทัน   วิธีการคือให้พยายามฟังให้เข้าใจ และจดเฉพาะคำสำคัญ เอาไว้ก็พอ ทั้งคำที่ฟังเข้าใจ และไม่เข้าใจ   หลังจากจบการบรรยาย เมื่อมีเวลาให้นำมาจดขยายความ และนำไปค้นคว้าต่อจากหนังสือตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ และมีความเข้าใจยิ่งขึ้น แต่หากยังมีส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจ อาจนำไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมเรียน หรือสอบถามอาจารย์ผู้สอน   วิธีนี้จะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี และเมื่อ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ

รู้ดี คิดดี ทำดี

Wed, 17 Jul 2019 16:22:14 +0700

          ดี คือสิ่งทำให้เกิดค่า เป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษเป็นปัญหา สร้างปัญหาแก่ใคร   การทำอะไรให้ได้ดี ต้องรู้ ต้องคิด ต้องทำให้เกิดคำว่า ดี   คนจะรู้ต้องเรียน เรียนจากสภาพแวดล้อมที่พบที่เห็น เรียนจากหลักสูตรที่เรียนที่สอน เรียนจากหนังสือตำรา แหล่งความรู้ และเรียนจากผลการทำของตนเอง   การเรียนทำให้มีความรู้ แต่จะรู้ว่าดี ต้องดูว่าที่รู้นั้นเป็นสิ่งทำให้เกิดค่า เป็นประโยชน์อะไร มีโทษ มีปัญหา สร้างปัญหาอะไร แก่ตน แก่ใคร แก่สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม จึงเรียกว่า รู้ดี   คิดดีก็เช่นเดียวกัน ในการคิดเพื่อเลือกใช้ เลือกทำ ก็ต้องคิดให้ดี คือคิด...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี

ความงามของจิตวิญญาณจะสวยงามเสมอ

Wed, 17 Jul 2019 13:39:13 +0700

ข้อคิดนี้พูดถึงความสวยงามที่ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่ตาเห็นเสมอไป เพราะ "ใบหน้าที่สวยงามจะแก่ได้และร่างกายที่สมบูรณ์ก็เปลี่ยนไปได้ แต่ความงามของจิตวิญญาณจะยังคงสวยงามเสมอ" เพราะฉะนั้นความงดงามที่มีได้เสมอนั้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตา

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต

ถ้ายังมีครอบครัวก็คือรวยแล้ว

Tue, 16 Jul 2019 12:00:21 +0700

ความจนความรวยอยู่ที่วิธีคิดด้วย ตามที่ข้อคิดวันนี้บอกไว้ "ฉันไม่สนใจหรอกว่าคนเราจะจนแค่ไหน ถ้าเขายังมีครอบครัวก็คือรวยแล้ว" เป็นมุมมองที่คนเราจะรวยได้ไม่ยากเลย

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต

ผลักดัน สนับสนุน

Tue, 16 Jul 2019 11:23:13 +0700

      ในการบริหารงาน ผู้บริหารก็อยากทำสิ่งที่ตนคิด ตนฝัน จึงมักผลักดันคนให้ทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนคิด   ในทุกองค์กรมักมีคนเก่ง ๆ ทำงาน ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีคนจบการศึกษาสูง ๆ ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ มีเจ้าหน้าที่จบจบปริญญาโท ปริญญาตรี และมีประสบการณ์มากมาย และบางคนทำงานมานาน มีทิศทาง มีเป้าหมายตามหน้าที่ของตน ที่อยากให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ลดข้อจำกัด   การบริหารงานที่ดี ให้ทุกคน คนส่วนใหญ่ทำงาน และได้ผลงานที่ดี จึงควรทำแบบสนับสนุนมากกว่าการผลักดัน   สิ่งสำคัญต้องการทำความเข้าใจ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน เพื่อได้ผลงานดี ๆ มีคนทำ และทำอย่างมีประสิทธิภาพ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน

5G คืออะไร?

Mon, 15 Jul 2019 14:28:09 +0700

สวัสดีครับ หลายท่านอาจจะเคยได้เห็นข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น   ม.อ. พร้อมสนับสนุนเต็มพิกัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบ 5G https://www.psu.ac.th/th/node/9085 ม.อ. ผนึกกำลังร่วมกับ AIS และ มหาวิทยาลัยภูมิภาค ศึกษา วิจัย เทคโนโลยี 5G https://www.psu.ac.th/th/node/9087   หลายท่านเมื่ออ่านแล้วอาจจะมีคำถามหรือสงสัยว่า 5G คืออะไร? แตกต่างจาก 3G หรือ 4G ที่เราใช้อยู่รึเปล่า?, ความเร็วของอินเตอร์เน็ตจะเร็วขึ้นใช่มั้ย?, 5G จำเป็นแค่ไหน, แล้วทำไมต้องมี 5G? บทความนี้จะมาสรุปเรื่องของความหมาย, ความสำคัญ และประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก 5G ให้อ่านกันครับ ก่อนอื่นข...

LookTao

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City

รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มี

Mon, 15 Jul 2019 12:14:19 +0700

ข้อคิดเกี่ยวกับวิธีคิดก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ถูกทาง อย่างที่ชวนให้คิดว่า "ฉันอาจไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิต แต่ฉันรู้สึกดีแล้วที่มีทุกอย่างที่จำเป็น ฉันรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ฉันมี" คิดได้แบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขได้เสมอ

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต

ของดี ของขยะ

Mon, 15 Jul 2019 08:05:23 +0700

            ของดีคือของที่ใช้งานได้ทั่วไป ขยะคือของเสีย ของที่หมดหน้าที่การใช้งาน เช่น ภาชนะใส่ของเมื่อของหมอก็เป็นขยะ ยังรวมถึงของที่ใช้งานไม่ได้ ของล้าสมัย ของปลอมที่มีมากขึ้นบนสื่อสารสังคมออนไลน์   ขยะนับวันมีปัญหามากขึ้น ทั้งความสกปรก ทั้งการค้า และการใช้ชีวิต อย่างของเสื่อมสภาพ อาหาร สินค้าเกษตรที่ขายไม่หมด ก็เป็นขยะจึงต้องมีการจัดการการผลิตให้พอดี และจัดเก็บให้ดีมิให้เสียหายเป็นขยะ   ปัจจุบันมีของล้าสมัยที่ผลิตวางจำหน่าย แต่ขายไม่ได้เพราะมีรุ่นใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมา โดยเฉพาะขยะเทคโนโลยี ทั้งล้าสมัยและที่มีอายุการใช้งานสั้น...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ

ความรักไม่ใช่สิ่งที่พูด

Sun, 14 Jul 2019 10:53:57 +0700

ความรักก็เหมือนทุกๆสิ่งที่การกระทำสำคัญที่สุด ตามที่ยืนยันได้เสมอว่า "ความรักไม่ใช่สิ่งที่พูด ความรักคือสิ่งที่คุณแสดงออกมา" เราจะรักใครหรืออะไรในใจก็ไม่มีใครรับรู้ได้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต

ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน

Sun, 14 Jul 2019 08:39:18 +0700

      เห็นมีหน่วยงานประกาศมีตำแหน่งงานว่างที่ต้องการคนไปทำงาน และเห็นมีผู้สมัครงานไปสอบแข่งขันจำนวนมากกว่าตำแหน่งที่รับหลายเท่า และประกาศผู้ผ่านการสอบสำรองไว้อีกหลายคนในการสอบคัดเลือกแต่ละครั้งคือมีผู้สอบผ่านแต่ยังไม่ได่ทำงานเพียงขึ้นบัญชีสำรองที่สุดท้ายอาจไม่ถึงลำดับก็ได้   ซึ่งนั่นแสดงว่า มีความต้องการคนทำงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ แต่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีตำแหน่งงานว่าง และมีคนจำนวนมากที่สมัครงาน แต่สอบไม่ผ่าน และมีผู้สอบผ่านแต่ยังไม่มีตำแหน่งงานรับได้   แสดงว่า การเรียนนั้นส่วนใหญ่ให้ปริญญาใช้สมัครงานได้ แต่ยังสอบไม่ผ่านคือยังมีความรู้ไม่...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชีวิตเลือกได้

Sat, 13 Jul 2019 09:36:50 +0700

      การมีชีวิต ทุกวัน ทุกเวลานั้นเลือกได้ และได้เลือกแล้ว คือเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำ เลือกที่ทำให้ดีหรือทำไม่ดี เลือกกิน เลือกตื่น เลือกนอน เลือกงอน เลือกโมโห ฯลฯ   และสิ่งที่เป็น ที่เห็น ที่ได้ คือผลของการเลือกของแต่ละคน   การเลือกคือการตัดสินใจทำ ปฏิบัติต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน   คนได้ดี เพราะเลือกทำดีให้ตนเอง เลือกสร้างค่า ทำประโยชน์แก่ใคร ๆ   คนไม่ได้ดี เลือกจะทำไม่ดี เลือกไม่ตั้งใจเรียน เลือกนอนแทนที่จะตื่นมาทำสิ่งต่าง ๆ   การเลือกมีทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ การทำอะไรโดยไม่ตั้งใจก็คือการเลือกที่จะไม่ตั้งใจ  ผลได้จึงไม่มีเป้าหมาย ...

Wullop Santipracha

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตเลือกได้

ความเมตตาและความอ่อนโยนนุ่มนวล สำคัญกว่าความฉลาด

Fri, 12 Jul 2019 15:35:35 +0700

ข้อคิดนี้เป็นความจริงที่เรารับรู้ได้เสมอ เพราะเราจะเข้าใจได้เสมอว่า "มากกว่าความฉลาด เราต้องการความเมตตาและความอ่อนโยนนุ่มนวล" ถ้ามีครบด้วยจะดีที่สุด

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตเลือกได้, การมองโลก, ความคิด, ความฉลาด, ความอ่อนโยน, ความเมตตา, ชีวิต

ผู้คนจะไม่มีทางเข้าใจสิ่งใดจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

Fri, 12 Jul 2019 15:30:50 +0700

ข้อคิดนี้เตือนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเขาเตือนไว้ว่า "ผู้คนจะไม่มีทางเข้าใจสิ่งใดจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเอง" การคิดได้แบบนี้จะทำให้เราหยุดที่จะวิจารณ์ใครต่อใครได้

โอ๋-อโณ

Keyword: การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ฝึกบทละครชีวิตตน, การมองโลก, กำลังใจ, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-qa, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ความซนของผู้ใหญ่, การมองโลก, ครอบครัว, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, เรียนแบบจดเพื่อจำ, ex-fnr, fnr-g-general, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, รู้ดี คิดดี ทำดี, การมองโลก, ความคิด, ความสวยงาม, ชีวิต, การมองโลก, ความคิด, ความจน, ความรวย, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ผลักดัน สนับสนุน, 5g, psu, smart university, ม.อ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Smart City, การมองโลก, ความคิด, ความสุข, ชีวิต, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ของดี ของขยะ, การมองโลก, ความคิด, ความรัก, ชีวิต, ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน, ex-fnr, fnr-g-learn, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ex-fnr, fnr-g-develop, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ชีวิตเลือกได้, การมองโลก, ความคิด, ความฉลาด, ความอ่อนโยน, ความเมตตา, ชีวิต, การมอง, การมองโลก, การเห็น, ความคิด, ชีวิต

Knowledge Management Of Academic Services Office